Ohlášky 8. týdne - 2. neděle postní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 27. 2. 2021 Sv. Honorýna
17:55 Za živou a † rodinu Rittrovu a Mrázkovu a za dar víry * Za živou a † rodinu Kalvodovu a duše v očistci
Neděle - 28. 2. 2021 2. neděle postní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti - příprava na první svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
17:45 Křížová cesta pro jedno společenství online
Pondělí - 1. 3. 2021 Sv. Rudesind
17:45 Za zemřelé: František Smělík, František Meluzín, Ondřej Mikulášek online
18:30 Křížová cesta - pro jedno společenství
Úterý - 2. 3. 2021 Sv. Ceada
6:30 Postní roráty - jen pro seniory Za † Marii Liznovu a celou rodinu
Středa - 3. 3. 2021 Sv. Kunhuta
17:45 Na poděkování za 75 let života (J. Vašíčková) online
18:30 Křížová cesta pro jedno společenství
Čtvrtek - 4. 3. 2021 Sv. Kazimír
6:30 Postní roráty - jen pro seniory Za živou a † rodinu Nezvalovu
14:30-17:30 Bohoslužba svátosti smíření - zpovídají 2 kněží (domácí) určitě a 2 kněží (přespolní) asi možná snad pravděpodobně
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 5. 3. 2021 Sv. Bohumil
17:45 Na poděkování za 30 a 30 let života a za celou rodinu (M. a K. Musilovy) online
18:30 Křížová cesta - pro úklidovou skupinu
Sobota - 6. 3. 2021 Sv. Friedrich (Bedřich, Miloslav)
17:55 Za † rodiče Růžičkovy, zetě Karla a Zdeňka a za živou rodinu * Za živou a † rodinu Skoupou, Matuškovu a Zouharovu
Neděle - 7. 3. 2021 3. neděle postní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
17:45 Křížová cesta pro jedno společenství online
Další informace - počítáno od neděle 28. 2. 2021

»   Poděkování: Všem, kdo podporujete farnost finančně i výpomocí!

»   Vyšel nový Plášť a Pláštík se soutěží pro děti! Vezměte jej i svým známým, starým a nemocným.

»   Protipandemická opatření: noste prosím jednorázové roušky nebo respirátory, ale ty textilní roušky nevyhazujte a vlože si do nich nanofiltr. Možnost účasti na bohoslužbě zůstává podle dosavadních pravidel. PROTO:
* Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální duchovní službě (přijetí svatého přijímání).
* Bohoslužby Křížové cesty v kostele pro společenství: budou probíhat v postní době v PO, ST a PÁ v 18:30 hod. Povedou je přihlášená společenství (v pátky uklízecí skupiny). Před ní můžete přijmout svaté přijímání.
* Bohoslužby Křížové cesty v kostele pro veřejnost: budou probíhat v postní době v NE v 17:45 hod. online, bez účasti lidu. V kostele je povedou jen pověření lektoři a ministranti.
* Rodinné Křížové cesty outdoor: ve spolupráci s našimi skauty je připraveno několik křížových cest po městě i v přírodě (okolí města). Na našich stránkách je najdete seřazené podle obtížnosti (ne kříže nebo modliteb, ale terénu :)
* Příprava na první svaté přijímánípříprava na biřmování bude probíhat jako obvykle při bohoslužbách. Termíny opět připomeneme osobně.

»   V chýši u kostela je vystavena socha biskupa svatého Martina a v předsíni kostela najdete více ke službě biskupů, zejména sv. Blažeje a Valentýna a modlitby k nim.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Na neděle se můžete připravit Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»   Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska