Ohlášky 6. týdne - 6. neděle v mezidobí - masopustní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 13. 2. 2021 Sv. Gosbert a Guimera
17:55 Za Františka Šavrňáka a živou rodinu * Na poděkování za 50 let života (J.Vaňková)
Neděle - 14. 2. 2021 6. neděle v mezidobí - masopustní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti z náboženství a prvním sv. přijímáním
10:30-11:00 Olomučany - svaté přijímání a svatoblažejské požehnání pro místní
Pondělí - 15. 2. 2021 Sv. Jiřina
17:45 Za zemřelé: Božena Kelnerová, Jana Musilová online
Úterý - 16. 2. 2021 Sv. Pamfilus a Porfyrius
Středa - 17. 2. 2021 Popeleční středa - přísný půst!
8:00-10:00 Popelec - v kostele
15:00-17:30 Popelec - v kostele
17:45 Za +Jaroslava Linkensedera a duše v očistci online
18:30 Křížová cesta - pro farní radu
Čtvrtek - 18. 2. 2021 Sv. Taras
6:30 Postní roráty - jen pro seniory! Za dar víry pro děti a vnoučata
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 19. 2. 2021 Blah. Josef Záplata
17:45 Na poděkování za 95 let života a † manžela a duše v očistci (L.Bohatcová) online
18:30 Křížová cesta - pro úklidovou skupinu
Sobota - 20. 2. 2021 Sv. Oldřich
17:55 Na poděkování za 95 let života a za celou rodinu * Za † manžela a rodiče
Neděle - 21. 2. 2021 1. neděle postní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání a popelec
17:45 Křížová cesta online
Další informace - počítáno od neděle 14. 2. 2021

»   Poděkování: Všem, kdo jste v týdnu podpořili farnost finančně i výpomocí!

»   Vyšel nový Plášť a Pláštík se soutěží pro děti!

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuálnímu přijetí svatého přijímání. K didpozici je tištěný Průvodce postní dobou s myšlenkami na den.

»   Všichni kluci a děvčata! Protože dnes (v neděli 14. 2. 2021) nemůže být na Katolickém domě, udělejte si maškarní bál doma! Domluvte se s rodiči, udělejte všem masky, nachystejte dobroty, muziku a tombolu a přejeme pěknou zábavu. Pošlete nám pak aspoň jednu fotku na: soutez.farnostblansko@seznam.cz a v neděli dopoledne vás v kostele čeká odměna.

»   Příprava na první svaté přijímání v Blansku bude pokračovat v týdnu opět při bohoslužbě, rodiče budou informováni osobně.

»   Příprava biřmovanců a katechumenůbude také pokračovat v týdnu opět při bohoslužbě, všichni budou informováni osobně.

»   Popeleční středa je dnem přísného postu pro všechny dospělé a zdravé. V další dny je půst dobrovolný, ušetřené prostředky se mají darovat potřebným. Opět se obracíme na kluky a děvčata, aby si spolu s rodiči na to připravili postní pokladničku. O Velikonocích ji pak můžete přinést do kostela. Na Popeleční středu se bude v kostele udělovat popelec. Přijmout jej může každý člověk dobré vůle, jako výraz svého odhodlání změnit něco důležitého ve svém životě. Udělovat se bude dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Využitjte toho, prosím, protože při večerní mši svaté se už udělovat nebude!

»   V chýši u kostela je vystavena socha biskupa svatého Martina a v předsíni kostela najdete více ke službě biskupů, zejména sv. Blažeje a Valentýna a modlitby k rozebrání.

»   Křížové cesty pro společenství: budou probíhat v postní době v PO, ST a PÁ v 18:30 hod. Povedou je přihlášená společenství (v pátky uklízecí skupiny). Před ní můžete přijmout svaté přijímání.

»   Křížové cesty pro veřejnost: budou probíhat v postní době v NE v 17:45 hod. online, bez účasti lidu. V kostele je povedou jen pověření lektoři a ministranti.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Na neděle se můžete připravit Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»   Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska