Ohlášky 39. týdne - 26. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 26. 9. 2020 Sv. Kosma a Damián
15:00 Svatební bohoslužba: Vojtěch Černý - Adéla Veselá ze Žďáru
17:55 Za † rodiče Kratochvílovy a Burdovy a za Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle - 27. 9. 2020 26. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Michlovu a Balákovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá ke cti svatého Václava
Pondělí - 28. 9. 2020 Slavnost sv. Václava, patrona národa
17:45 Za zemřelé: Ladislav Kotouček
Úterý - 29. 9. 2020 Sv. archandělé Michael, Gabriel, Rafael
18:00 Spešov - mše svatá
Středa - 30. 9. 2020 Sv. Jeroným
17:45 Za † rodiče Beránkovy a za Boží požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek - 1. 10. 2020 Sv. Terezička Ježíškova
14:30-17:45 Svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 2. 10. 2020 Svatí naši andělé strážní
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Na poděkování za 10 let života a za celou rodinu (Š. Schulz)
Sobota - 3. 10. 2020 Sv. Maxmilián
17:55 Za živou a rodinu Fránkovu a Šoltésovu
Neděle - 4. 10. 2020 27. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za dar víry
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 27. 9. 2020

»  V pátek v 16:30 hod. se koná: schůzka ministrantů - tentokrát prosíme o účast všech ministrantů - školáků, bude se měřit a případně obměňovat ministrantské oblečení. Sraz všech v kostele. V 16:30 je na Staré faře zkouška scholy a na Senior pointu Sedmikrásek pro nejmenší.

»  BIŘMOVANCI: Skupina "starší" má setkání v pátek po mši svaté na Lotosu.

»  V sobotu bude akce V sobotu za Středou pro školáky našeho děkanátu. Sraz je v 8:15 na nádraží. Navštívíme v Brně kostel u jezuitů, kde sloužil P. Martin Středa, oběd na Petrově u jáhna Jirky Dyčky a zakončíme na Starém Brně u Madony Svatotomské. Návrat kolem 15:30 hod. Rodiče prosíme o vyplnění a odevzdání návratky nejpozději do čtvrtečního zpovídání!

»  Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě Zpěvníčku moderních písní pro dětské mše svaté, chválové modlitby a pod. Najdete je v poličkách pod kancionály a tam je prosím i vracejte. Kdo byste si chtěl pořídit vlastní (třeba jako dárek), vytiskli jsme jich i navíc, můžete se pro ně stavit v sakristii.

»  Děkujeme: Všem, kdo zajišťovali a zúčastnili se akce pečení štrůdlu U jednoho stolu na Lotosu. Dále skupině seniorů, kteří vydláždili chodníček k Lurdské jeskyni, rodinám, které se postaraly o ovečky na zimu a všem dalším, kdo jste v týdnu obětavě pomáhali ve farním areálu!

»  Obnova v Duchu svatém II. Už jen v tyto dny se můžete přihlašovat na druhý cyklus duchovní obnovy, kterou povede opět Otec Petr Beneš. Přihlášky jsou na stolku. Začátek 4. 10. a poté vždy v neděli večer. Využijte tohoto dary zvlášť pro tuto náročnou dobu!

»  Informace pro rodiče: už je připraven rozvrh náboženství (na ZŠ i na Lotosu) a kroužků Kolpinga. A zároveň prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášky pro všechny přihlášené (i starší) děti! Děkujeme.

»  Také po prázdninách sledujte rubriku pro rodiny a děti na našich farních stránkách. A děkujme katechetkám - maminkám z naší farnosti, které se o její přípravu pravidelně starají!

»  Spolčo 14+ plánuje víkendovku. Podrobnosti na stránkách.

»  Nezapomínejte si vzít do kostela roušku na každou mši svatou a využít všech míst k sezení (v celém kostele je jich k dispozici 300, tedy dostatek). Pozdrav pokoje zachováme, v průběhu sv. přijímání vám bude nabízena desinfekce rukou.

»  Na Katolickém domě v knihovně už jsou k dostání stolní katolické kalendáře 2021.

»  Rodinné centrum Blansko připravuje kurz efektivního rodičovství. Podrobnosti na internetu. Informace Mgr. Milana Vykydalová.

»  V sakristii jsou k vyzvednutí jako dárek fotografe prvňáčků, kteří přijali požehnání do nového roku.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska