Ohlášky 38. týdne - 25. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 19. 9. 2020 Sv. Grerik
14:00 Svatební obřad: Petr Sedlák a Barbora Šustrová z Blanska
17:55 Na poděkování za prožité roky a za dar víry
Neděle - 20. 9. 2020 25. neděle v mezidobí
7:00 Za † manžela a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství a na poděkování za 20 let služby Kolpingovy rodiny Blansko - Křest přijme: Jolana Konvičková z Ráječka
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 21. 9. 2020 Sv. Matouš, evangelista
17:45 Za zemřelé: Božena Kuběnová
Úterý - 22. 9. 2020 Sv. Mauricius (Mořic)
18:00 Mše svatá s biřmovanci - i pro farnost ... po mši svaté v kostele společenství jen pro biřmovance
Středa - 23. 9. 2020 Svatí Zachariáš a Alžběta
17:45 Na poděkování za 85 let života a za celou rodinu (J.Kupčík)
Čtvrtek - 24. 9. 2020 Sv. Gerard (Jaromír)
17:45 Eucharistická adorace - s chválami
Pátek - 25. 9. 2020 Sv. Tatta
17:45 Za † rodiče Polákovy, Doležalovy a Blažkovy
Sobota - 26. 9. 2020 Sv. Kosma a Damián
15:00 Svatební bohoslužba: Vojtěch Černý - Adéla Veselá ze Žďáru
17:55 Za † rodiče Kratochvílovy a Burdovy a za Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle - 27. 9. 2020 26. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Michlovu a Balákovu
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Olomučany - mše svatá ke cti svatého Václava
Další informace - počítáno od neděle 20. 9. 2020

»  Dnešní farní kavárnu připravuje Kolpingova rodina Blansko v rámci oslav 20 let od svého založení. Děkujeme za dosavadní obětavou službu jejímu vedení, všem dobrovolným vedoucím i všem členům a podporovatelům!

»  V pondělí v 15:00 bude na Staré faře setkání seniorů - KLAS. Zahájíme setkávání tématem Jak jsme prožívali nouzový stav, jeho zápory i klady a seznámíme se s budoucím programem. V druhé části budeme trénovat vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu i krátkodobou paměť. Zveme i nové zájemce!!

»  V pátek v 16:30 hod. se koná: schůzka ministrantů (v kostele - nováčci prvňáci, na Lotosu ostatní), zkouška scholy a Sedmikrásek pro nejmenší (oboje Stará fara).

»  BIŘMOVANCI: Skupina "mladší" má první setkání v úterý 22.9. v 18:00 v kostele a pak vždy po čtrnácti dnech (rozvrh na www). Na programu mládežnická mše svatá a po ní skupinky a nebo beseda s knězem=hostem.

»  V pátek a sobotu bude na Lotosu v rámci Společně u jednoho stolu pečení taženého štrůdlu s paní Pokornou. Zájemci ať se hlásí u PA Vendy Zachovalové.

»  Obnova v Duchu svatém II. Srdečně zveme na druhý cyklus duchovní obnovy, kterou povede opět Otec Petr Beneš. Přihlášky jsou na stolku. Začátek 4. 10. a poté vždy v neděli večer. Využijte tohoto dary zvlášť pro tuto náročnou dobu!

»  Informace pro rodiče: už je připraven rozvrh náboženství (na ZŠ i na Lotosu) a kroužků Kolpinga. A zároveň prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášky pro všechny přihlášené (i starší) děti! Děkujeme.

»  Také po prázdninách sledujte rubriku pro rodiny a děti na našich farních stránkách. A děkujme katechetkám - maminkám z naší farnosti, které se o její přípravu pravidelně starají!

»  V sobotu 3.10. bude akce V sobotu za Středou. A spolčo 14+ plánuje víkendovku. Podrobnosti k oběma akcím na stránkách.

»  Nezapomínejte si vzít do kostela roušku na každou mši svatou a využít všech míst k sezení (v celém kostele je jich k dispozici 350, proto budeme pokračovat v bohoslužbách, jako doposud). Pozdrav pokoje také zachováme, V průběhu svatého přijímání vám bude nabízena desinfekce rukou.

»  Na Katolickém domě v knihovně už jsou k dostání stolní katolické kalendáře 2021.

»  Rodinné centrum Blansko připravuje kurz efektivního rodičovství. Podrobnosti na internetu. Informace Mgr. Milana Vykydalová.

»  V sakristii jsou k vyzvednutí jako dárek fotografe prvňáčků, kteří přijali požehnání do nového roku.

»  Vyšel nový Plášť s Pláštíkem. Vezměte jej také svým známým, starým a nemocným. Všechny děti a školáci ať si pročtou Pláštík!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska