Ohlášky 37. týdne - 24. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 12. 9. 2020 Sv. Kvído
17:55 Za živou a † rodinu a duše v očistci
Neděle - 13. 9. 2020 24. neděle v mezidobí
7:00 Za † rodiče Pernicovy a Boží požehnání pro celou rodinu Fránkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
13:00-14:30 Olešná - eucharistická adorace za naši farnost
15:00 Olešná - poutní mše svatá s požehnáním opravené kapličky
Pondělí - 14. 9. 2020 Svátek Povýšení svatého Kříže
17:45 Za zemřelé: Marie Hodoušová, Karel Hoder
Úterý - 15. 9. 2020 Panna Maria Bolestná - Dolorosa
Středa - 16. 9. 2020 Sv. Ludmila
17:45 Na poděkování za 20 let manželství (Babkovi)
Čtvrtek - 17. 9. 2020 Sv. Hildegarda
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 18. 9. 2020 Sv. Oceán
17:45 Za † Zdeňka a Ludmilu Kocmanovy, dvoje rodiče a sourozence
Sobota - 19. 9. 2020 Sv. Grerik
14:00 Svatební obřad: Petr Sedlák a Barbora Šustrová z Blanska
17:55 Na poděkování za prožité roky a za dar víry
Neděle - 20. 9. 2020 25. neděle v mezidobí
7:00 Za † manžela a celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství a na poděkování za 20 let služby Kolpingovy rodiny Blansko - Křest přijme: Jolana Konvičková z Ráječka
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 13. 9. 2020

»  Děkujeme všem, kdo se zapojili do úspěšné akce Zažít Blansko jinak, kdo jste pomáhali s pečením i jinak pro farnost!

»  Děkujeme také souboru Rastislav za hudební a pěvecký doprovod dnešní mše svaté!

»  Dnes bude u kapličky na Olešné poutní mše svatá s požehnáním opravené kaple. Za zařízení její opravy děkujeme Občanskému aktivu Olešná. Před mší svatou bude v kapli soukromá adorace za farnost a po mši svaté jsou účastníci zváni na pohoštění do Obecního domu (děkujeme místním farníkům!).

»  Dnes odpoledne a večer se v Brně, v Denisových sadech koná Koncert pro Bulharsko na podporu salesiánských misií a stavby školy a internátu ve Staré Zagoře. Naše farnost tuto stavbu už několikrát podpořila.

»  Dnes večer je na Staré faře první poprázdninové setkání dospělých katechumenů k přípravě na velikonoční křest.

»  Ještě dnes (v neděli 13. 9. 2020) se konají Evropské dny kulturního dědictví.

»  V pátek v 16:30 hod. se koná: schůzka ministrantů (v kostele - nováčci prvňáci, na Lotosu ostatní), zkouška scholy a Sedmikrásek pro nejmenší (oboje Stará fara).

»  V pátek v 18:30 hod. má na Lotosu první setkání po prázdninách spolčo 14+

»  BIŘMOVANCI: 1) Skupina "starší" má setkání v pátek po mši svaté na Lotosu u zahradníků. 2) Skupina "mladší" má první setkání v úterý 22.9. v 18:00 v kostele a pak vždy po čtrnácti dnech (rozvrh na www). Na programu mládežnická mše svatá a po ní skupinky a nebo beseda s knězem=hostem.

»  Informace pro rodiče: už je připraven rozvrh náboženství (na ZŠ i na Lotosu) a kroužků Kolpinga. A zároveň prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášky pro všechny přihlášené (i starší) děti! Děkujeme.

»  Také po prázdninách sledujte rubriku pro rodiny a děti na našich farních stránkách. A děkujme katechetkám - maminkám z naší farnosti, které se o její přípravu pravidelně starají!

»  Nezapomínejte si vzít do kostela roušku na každou mši svatou!

»  Vyšel nový Plášť s Pláštíkem. Vezměte jej také svým známým, starým a nemocným. Všechny děti a školáci ať si pročtou Pláštík!

»  Na Katolickém domě v knihovně už jsou k dostání stolní katolické kalendáře 2020.

»  V úterý má své první poprázdninové setkání Misijní klubko.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska