Ohlášky 36. týdne - 23. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 5. 9. 2020 Sv. Matka Tereza
18:00 VRANOV - poutní: Na poděkování za 80 let života a za Boží požehnání pro děti a celou rodinu (A.Vaněrek) -- UPOZORNĚNÍ: mše svatá bude venku za kostelem, počítejte prosím s počasím
Neděle - 6. 9. 2020 23. neděle v mezidobí
7:00 Za † Vlastimila Babince, za Terezii Vintrovu a za celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá a křest: Petr Mrázek a David Dvořáček
Pondělí - 7. 9. 2020 Sv. Klodoald a Gauslin
17:45 Za zemřelé: Pavlína Kubíková, Jarmila Vinklerová, Zdeněk Kafka
Úterý - 8. 9. 2020 Svátek Narození Panny Marie
15:00 Olomučany - pohřební bohoslužba: František Suchánek
18:00 Ráječko - mše svatá, před ní svátost smíření
Středa - 9. 9. 2020 Sv. Ciarán
17:45 Za † Aleše Mikulu a duše v očistci
Čtvrtek - 10. 9. 2020 Sv. Polián a Jader
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 11. 9. 2020 Sv. Bodo
17:45 Na poděkování za prožité roky s prosbou o Boží ochranu
Sobota - 12. 9. 2020 Sv. Kvído
17:55 Za živou a † rodinu a duše v očistci
Neděle - 13. 9. 2020 24. neděle v mezidobí
7:00 Za † rodiče Pernicovy a Boží požehnání pro celou rodinu Fránkovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
13:00-14:30 Olešná - eucharistická adorace za naši farnost
15:00 Olešná - poutní mše svatá s požehnáním opravené kapličky
Další informace - počítáno od neděle 6. 9. 2020

»  Vyšel nový Plášť s Pláštíkem. Vezměte jej také svým známým, starým a nemocným. Všechny děti a školáci ať si pročtou Pláštík!

»  Informace pro rodiče: už je připraven rozvrh náboženství (na ZŠ i na Lotosu) a kroužků Kolpinga. A zároveň prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášky pro všechny přihlášené (i starší) děti! Děkujeme.

»  V pátek začínají opět po prázdninách: schůzka ministrantů (kostel), zkouška scholy a Sedmikrásek pro nejmenší (oboje Stará fara): vše v 16:30 hod.

»  V sobotu proběhne první ročník akce Zažít Blansko jinak. V centru (uzavřeném pro dopravu) bude pestrá nabídka nejrůznějších aktivit a činností, které si pak mohou lidé přenést blíž ke svému bydlišti a organizovat během roku už sami. Tatké do této akce se zapojuje naše farnost.

»  V neděli bude u kapličky na Olešné poutní mše svatá s požehnáním opravené kaple. Za zařízení její opravy děkujeme Občanskému aktivu Olešná. Před mší svatou bude v kapli soukromá adorace za farnost a po mši svaté jsou účastníci zváni na pohoštění do Obecního domu (děkujeme místním farníkům!).

»  V neděli se v Brně, v Denisových sadech koná Koncert pro Bulharsko na podporu salesiánských misií a stavby školy a internátu ve Staré Zagoře. Naše farnost tuto stavbu už několikrát podpořila. Na pátek (na dětskou mši svatou) jsme pozvali Otce Petra Cvrkala, rodáka z Boskovic, který v Bulharsku slouží.

»  V neděli večer je na Staré faře první poprázdninové setkání dospělých katechumenů k přípravě na velikonoční křest.

»  Příští víkend se budou konat Evropské dny kulturního dědictví.

»  V sobotu si v Křenově udělí svátost manželství Jiří Mrázek z farnosti Blansko a Eliška Fischerová z farnosti sv. Augustina v Brně.

»  Oznamujeme také, že v sobotu 5.9., uzavřeli církevní sňatek v Rudici František Musil a Kristýna Helanová z Blanska.

»  Také po prázdninách sledujte rubriku pro rodiny a děti na našich farních stránkách. A děkujme katechetkám - maminkám z naší farnosti, které se o její přípravu pravidelně starají!

»  Nezapomínejte si vzít do kostela roušku v neděli na mši svatou v 8:45. Na ostatních bohoslužbách jsou dobrovolné, protože tam nás nebývá víc, než sto.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska