Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Ohlášky 40. týdne - 27. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 3. 10. 2020 Sv. Maxmilián
17:55 Za živou a rodinu Fránkovu a Šoltésovu
Neděle - 4. 10. 2020 27. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za dar víry
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 5. 10. 2020 Sv. Palmác
17:45 Za zemřelé: Anna Palčíková, Štěpánka Dvořáková
Úterý - 6. 10. 2020 Sv. Bruno
Středa - 7. 10. 2020 Sv. Justýna
17:45 Za † rodinu Kolmačkovu, Janákovu, Josefa Obdržálka a živou rodinu Kolmačkovu
Čtvrtek - 8. 10. 2020 Sv. Ragenfreda a Reparáta
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 9. 10. 2020 Sv. Inocenc Canoura Arnau
17:45 Za Josefa Sedláčka a duše v očistci
Sobota - 10. 10. 2020 Sv. Eulampie
17:55 Na poděkování za 30 let manželství (L. a E. Novotní)
Neděle - 11. 10. 2020 28. neděle v mezidobí
7:00 Za dar života z víry mladým rodinám .... tichá mše svatá pro sto lidí k sezení
8:45 Za naše farní společenství .... tichá mše svatá pro sto lidí k sezení
--:-- Olomučany - bohoslužba NENÍ!!!
10:30 Blansko!! Za obnovu naší naděje a za oběti pandemie, strachu a lží .... tichá mše svatá pro sto lidí k sezení
Další informace - počítáno od neděle 4. 10. 2020

»  Změny pro příští dva týdny kvůli hygieně:
-- Schůzka ministrantů v pátek v 16:30 hod. bude. Přípravka v kostele, starší budou na Lotosu. Je to "výuka náboženství" a ta může pokračovat.
-- Odpadá zkouška scholy (v pátky i soboty)!!
-- Sedmikrásek pro nejmenší na Senior pointu zůstává, je to výuka náboženství.
-- Výuka náboženství na základních školách (1. stupeň) a na Lotosu (2. stupeň) pokračuje - je to vyučování.
-- Spolča 12+ a 14+ také pokračují - je to výchovně vzdělávácí aktivita.
-- Mše svaté budou "tiché". Jen o nedělních bohoslužbách budou preludovat varhany. Ordinaria a žalmy budou tedy také recitované.
-- Dětská mše svatá bude, se scénkou, bez zpěvu.
-- Podle posledního sčítání je účast na všech bohoslužbách do 100 lidí, kromě mše svaté v neděli v 8:45 hod. (200 lidí). Proto po dvě neděle (11.10. a 18.10.) přidáme mši svatou v 10:30 hod. a tím se to rozloží.
-- Po dvě neděle (11.10. a 18.10.) nebude žádná bohoslužba v Olomučanech! Tamější farníky prosíme, ať využijí bohoslužby v Blansku nebo okolí.
-- Po dvě neděle (11.10. a 18.10.) odpadají i farní kavárny. Místo nich budou nabídnuty před kostelem dobroty na cestu domů...
-- V neděli 18.10. (misijní neděle) proběhne po každé mši svaté misijní jarmark (venkovní trhy jsou rovněž povolené).
-- Zahájení semináře Obnovy v Duchu Svatém se posunuje rovněž minimálně o dvě neděle. Ještě se můžete tedy přihlásit (ještě to není stovka).
-- Míst k sezení je v kostele dost. Kdo se účastní bohoslužeb, musí totiž mít míst k sezení.

»  Pokud máte v rodině i svém okolí starší nebo nemocné příbuzné a známé, kteří mají obavy účastnit se mše svaté a stáli by o přijetí svátostí, dejte prosím vědět Otci Jiřímu!!

»  Příští neděle bude PULSující. Po každé mši svaté se budete moci u PA Venduly Zachovalové zaregistrovat jako noví donátoři tohoto fondu budoucnosti naší diecéze a nebo předat příspěvek za letošní rok. Děkujeme za podporu!

»  Díky všem, kdo jste v týdnu pomáhali ve farním areálu a také organizátorům a účastníkům výpravy Za Středou v sobotu. Děkujeme i ženám, které se v úterý zapojí do pečení koláče pro hospic!

»  Koláč pro hospic. Na podporu činnosti domácího hospice svatého Martina blanenské Charity se budou ve středu nabízet za dobrovolný příspěvek koláče v Blansku (Rožmitálova), Boskovicích a Letovicích.

»  V sakristii je k dispozici Zpěvníček moderních písní pro dětské mše svaté, chválové modlitby a pod.

»  Na Katolickém domě v knihovně už jsou k dostání stolní katolické kalendáře 2021.

»  Rodinné centrum Blansko připravuje kurz efektivního rodičovství. Podrobnosti na internetu. Informace Mgr. Milana Vykydalová.

»  Na Staré faře v přízemí (sklípek) je do příští neděle instalovaná putovní výstava o misiích českých salsiánů v Bulharsku. Otevřeno vždy po mši svaté.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska