Ohlášky 25. týdne - 12. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 20. 6. 2020 Sv. Goban
9:00 Brno, katedrála - jáhenské Jiřího Dyčky a kněžské svěcení jáhna Martina Mokrého - účast omezena jen na pozvané!
9:00 Blansko - kostel, online přenos jáhenského a kněžského svěcení z Brna
17:55 Na poděkování za 50 let manželství a za celou rodinu (Zemanovi)
Neděle - 21. 6. 2020 12. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu, duše v očistci a dar zdraví
8:45 Za naše farní společenství
9:45-11:00 Novokněžské požehnání pro všechny farníky(!), souběžně misijní farní kavárna
10:45 Olomučany - mše svatá k Božskému Srdci Páně, k zasvěcení kostela
Pondělí - 22. 6. 2020 Blah. Marie Lhuillier
17:45 Za zemřelé: Marie Zouharová
Úterý - 23. 6. 2020 Sv. Valher
Středa - 24. 6. 2020 Slavnost Narození Jana Křtitele
17:45 Na poděkování za 25 let jáhenské služby (O.Němec) a za † jáhna Františka Klíče - koncelebruje Otec Damián Jan Němec (po mši svaté položení kytice a modlitba u hrobu jáhna Františka)
Čtvrtek - 25. 6. 2020 Sv. Eurosie
14:30-17:45 Svátost smíření zejména pro školáky a mládež - zpovídají čtyři kněží
17:45 Chvály, Boží slovo a modlitba za novokněze Martina a jáhna Jiřího před jejich vysíláním do služby ve farnostech diecéze - vede Otec Jiří
Pátek - 26. 6. 2020 Sv. Antelm
17:45 Na poděkování za 55 let života a za celou rodinu (P.Musil)
Sobota - 27. 6. 2020 Sv. Gudena
15:30 Primiční mše svatá na farním nádvoří - novokněz Martin Mokrý
--:-- Večerní mše svatá není!
Neděle - 28. 6. 2020 13. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 80 let života a za 60 let manželství (Mrázkovi)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 21. 6. 2020

»  Ještě dnes (v neděli 21. 6. 2020) po mši svaté si můžete objednat vystavené fotografie z prvního svatého přijímání a do dnešních 20 hodin máte tuto možnost ještě přes naše farní stránky.

»  DNES bude při obou mších svatých koncelebrovat novokněz Martin Mokrý. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání naší farnosti. Využijte prosím této příležitosti, protože po primici (27.6.) bude udělovat novokněžské požehnání pouze přespolní! Po každé mši svaté bude i misijní jarmark, připravený Misijním klubkem a přáteli, spojený s farní kavárnou. Děkujeme za podporu!

»  Na stolku pod kůrem se mohou zapisovat dobrovolníci, ochotní vypomoci se zajištěním primice. Osloveni budou po pondělní poradě organizátorů.

»  Maminky ministrantů prosíme, aby zkontrolovaly před primicí jejich oblečení. Děkujeme!

»  V pondělí se po mši svaté koná závěrečná porada týmu pro primici. Sejdeme se na dvoře v podloubí.

»  Ve středu si při mši svaté připomeneme 25 let od svěcení jáhna Oldřicha Němce a in memoriam jáhna Františka Klíče a také poděkujeme za 60 let života Otce Damiána Jana Němce (oslaví i své jmeniny).

»  Všichni školáci i mládež ať se prosím připraví na svátost smíření ve čtvrtek, aby mohli obětovat mši svatou a svaté přijímání při primice za našeho novokněze Martina!!

»  Kdo by chtěl upéct cukroví na primici, může je přinést v pátek od 17 do 19 a v sobotu od 10 do 12 hod. do Domečku vedle Katolického domu. Děkujeme!

»  V sobotu v 15:30 se na farním nádvoří koná první mše svatá, nebo-li PRIMICE novokněze Martina Mokrého. K dispozici bude cca 400 míst k sezení na lavičkách. Kostel bude rezervován celý jako sakristie pro kněze, jáhny a ministranty, podloubí na dvoře bude rezervováno pro sbor. Po mši svaté bude novokněz udělovat v kostele požehnání pouze přespolním. Pro všechny, domácí i přespolní bude po mši svaté připraveno občerstvení na způsob Garden party v areálu Katolického domu a Orla.

»  V neděli se koná diecezní sbírka na bohoslovce. Za vaše dary upřímné poděkování.

»  V neděli zve společenství Modlitby matek ke společné modlitbě do kostela ve 20:00 (odevzdání času školního roku a času prázdnin do rukou Božích).

»  RODINA ZA KILO. Prosíme každou rodinu, aby darovala kilogram trvanlivých potravin nebo dětské drogerie ve prospěch Charity Blansko.Nosit je můžete do Informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici během otevírací doby.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska