Ohlášky 26. týdne - 13. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi

Sobota - 27. 6. 2020 Sv. Gudena
15:30 Primiční mše svatá na farním nádvoří - novokněz Martin Mokrý
--:-- Večerní mše svatá není!
Neděle - 28. 6. 2020 13. neděle v mezidobí
7:00 Na poděkování za 80 let života a za 60 let manželství (Mrázkovi)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 29. 6. 2020 Slavnost sv. Petra a Pavla, patronů diecéze
17:45 Za zemřelé: Anna Moravcová, Jan Polák
Úterý - 30. 6. 2020 Svatí první křesťanští mučedníci
Středa - 1. 7. 2020 Sv. Golven
17:45 Za živou a † rodinu Štrajtovu, za maminku a duše v očistci
Čtvrtek - 2. 7. 2020 Sv. Ota
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 3. 7. 2020 Sv. Tomáš, apoštol
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Na poděkování za 40 let života a 15 let manželství (Šašákovi)
Sobota - 4. 7. 2020 Sv. Prokop
17:55 Na poděkování za 40 let manželství a za celou rodinu (Veselí)
Neděle - 5. 7. 2020 Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
7:00 Za manžela Jiřího a za živou a † rodinu Petrů a Veselou
8:45 Za naše farní společenství
10:30 Lažánky - hodová mše svatá
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 28. 6. 2020

»   DĚKUJEME všem, kdo jste se zapojili do přípravy i průběhu primiční mše svaté! Ať to přinese požehnání vám i ostatním.

»   Dnes se koná diecézní sbírka na bohoslovce. Za vaše dary upřímné poděkování.

»   V neděli v 10:30 se bude slavit hodová mše svatá v Lažánkách.

»   Objednané fotografie ze slavnosti 1. svatého přijímání jsou již k vyzvednutí v sakristii, vždy po mši svaté.

»   Po domluvě s jáhnem Jendou Musilem bychom chtěli oznámit, že po letech odsloužených v salesiánském společenství se rozhodl požádat prostřednictvím svých představených Svatého Otce o zproštění jáhenských závazků. Zůstane v našem regionu a bude se těšit na všechna setkání. Hodně Božího požehnání!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska