Ohlášky 21. týdne - 7. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 23. 5. 2020 Sv. Syagrius
17:55 Na poděkování za 75 let života (A.Urban) pro -65
Neděle - 24. 5. 2020 7. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu, Kudličkovu a Vráželovu pro 65+ a doprovod
8:45 Za naše farní společenství pro -65, rodiny s menšími dětmi, mládež
10:45 Na dobrý úmysl pro -65, rodiny s většími dětmi, mládež
Pondělí - 25. 5. 2020 Sv. Béďa
17:45 Za zemřelé: Marta Žilková, Ladislav Šmíd
Úterý - 26. 5. 2020 Sv. Semetrik
18:00 Spešov - mše svatá, před ní svátost smíření
Středa - 27. 5. 2020 Sv. Atanáš Bazzekuketta
11:00 Pohřební bohoslužba: Pavel Kupka
17:45 Za † Růženu a Vincence Hénkovy a celou rodinu
Čtvrtek - 28. 5. 2020 Sv. Heligona
17:45 Chvály a modlitby
Pátek - 29. 5. 2020 Sv. Sisinius
17:45 Dětská: Za živou a † rodinu Skoupou, Kovářovu a zetě Libora
Sobota - 30. 5. 2020 Sv. Zdislava
17:55 Za živou a † rodinu Zachovalovu, Vykydalovu a duše v očistci
Neděle - 31. 5. 2020 Slavnost Seslání Ducha svatého
7:00 Na poděkování za 35 let manželství (Čípkovi)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 24. 5. 2020

»  SVÁTOST SMÍŘENÍ: už je upravena zpovědnice, takže se bude už zpovídat jako dřív. Používejte prosím roušky. Prostory budeme pravidelně desinfikovat.

»  BOHOSLUŽBY: V týdnu už se může bohoslužeb zúčastňovat 300 lidí. Proto můžeme zrušit dosavadní početní omezení. Ale nezapomínejte prosím stále ještě na ohleduplnost, tedy na desinfekci (je v předsíni) a na roušky! Prostor kostela bude o víkendu desinfikován kadidlovým zakouřením.

»  Tradiční pouť do Křtin letos odpadá, o příštím víkendu se ve Křtinách nebudou bohoslužby pro poutníky konat!

»  BIŘMOVANCI: Vsobotu jdou všichni mladší biřmovanci pěšky do Křtin. Starší biřmovanci tam mohou přijet auty. V 18:00 se tam pomodlíme a zazpíváme chvály, kterých se účastní také biřmovanci z Bílovic. Sraz u Staré fary v 13:00, možnost se přidat u nádraží v 13:20 hod.

»  Dnes máte poslední možnost vydat na farní keškovou hru.

»  Poděkování rodičům dětí z náboženství a také naším katechetkám, které se dětem po uplynulé dva týdny o dopolednech věnovaly a umožnily jim prožít závěr školního roku ve vyučování náboženství v krásném společenství.

»  V pátek se bude konat v 16:30: Příprava na 1. svaté přijímání na Katolickém domě, schůzka ministrantů na Lotosu a zkouška malého sboru na Staré faře. Následuje dětská mše svatá. Toto se bude konat každý týden až do 5.6., kdy bude závěr školního roku.

»  Seskupení dobrovolníků naší farnosti, skautů, města a knihovny Pomáháme Blansku organizuje Sbírku trvanlivých potravin. ve prospěch Charity Blansko. Nosit je můžete do Informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici během otevírací doby.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska