Ohlášky 22. týdne - Slavnost Seslání Ducha svatého

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 30. 5. 2020 Sv. Zdislava
17:55 Za živou a † rodinu Zachovalovu, Vykydalovu a duše v očistci
Neděle - 31. 5. 2020 Slavnost Seslání Ducha svatého
7:00 Na poděkování za 35 let manželství (Čípkovi)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 1. 6. 2020 Sv. Charit
17:45 Za zemřelé: Milada Šenkýřová, Anna Mikulášková, Mojmír Strachoň
Úterý - 2. 6. 2020 Sv. Rodana a Gráta
Středa - 3. 6. 2020 Sv. Pankrác
17:45 Za živou a † rodinu Rittrovu
Čtvrtek - 4. 6. 2020 Sv. Servác
14:30-15:30 První svátost smíření - pro děti - zpovídá O.Jiří
14:30-17:45 Svátost smíření pro všechny - zpovídají: O. Josef Večeřa, O. Bohumil Němeček, O.Karel Hanslík a O.Jiří
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 5. 6. 2020 Sv. Bonifác
9:00 Penzion - mše svatá s svátost smíření
17:45 Na poděkování za 40 let života a za 10 let manželství (Šidlovi)
Sobota - 6. 6. 2020 Sv. Pavlína
13:00 Svatební mše svatá: Vojtěch Müller a Tereza Bartáková
17:55 Na poděkování za 25 let manželství (Klimešovi)
Neděle - 7. 6. 2020 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za živou a † rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 31. 5. 2020

»  Svátost smíření: už jsou upraveny obě zpovědnice, takže se bude už zpovídat jako dřív. Používejte prosím roušky. Prostory budeme pravidelně desinfikovat. Ve čtvrtek budou zpovídat 4 kněží. V době od 14:30 do 15:30 bude Otec Jiří zpovídat v dětské kapli děti před prvním svatým přijímáním.

»  Bohoslužby: Účast na bohoslužbách je v naší farnosti už prakticky neomezená. Ale nezapomínejte prosím stále ještě na ohleduplnost, tedy na desinfekci (je v předsíni) a na roušky! Prostor kostela bude o víkendu desinfikován kadidlovým zakouřením.

»  V pátek se bude konat v 16:30: Závěrečná příprava na 1. svaté přijímání v kostele(!), schůzka ministrantů na Lotosu a zkouška malého sboru na Staré faře. Následuje dětská mše svatá.

»  V pátek po dětské mši svaté jsou všechny děti (i s rodiči a mládeží) zvané do areálu Orla, kde bude vše pokračovat na zakončení školního roku a oslavu Dne dětí. Připraveny jsou hry, zábava, malování na obličej a pod.

»  Knihovna na Katolickém domě opět otevírá v pátek (16:30-17:30) a v neděli (8:00-9:00).

»  Děkujeme modlitebnímu společenství za instalaci podpory růží a všem ostatním, kdo pomáháte ve farnosti s obnovou jejího života.

»  RODINA ZA KILO. Prosíme každou rodinu, aby darovala kilogram trvanlivých potravin nebo dětské drogerie ve prospěch Charity Blansko.Nosit je můžete do Informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici během otevírací doby. Sběrný den této pomoci bude také po celém našem okrese ve středu 10.6. na obvyklých místech (i na Staré faře).

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska