Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Ohlášky 20. týdne - 6. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 16. 5. 2020 Sv. Jan Nepomucký - patron Spešova
17:55 Za živou a † rodinu a duše v očistci    pro -65
Neděle - 17. 5. 2020 6. neděle velikonoční
7:00 Za † Františka Sysla a celou rodinu    pro 65+ a doprovod
8:45 Za naše farní společenství    pro -65, rodiny s menšími dětmi, mládež
10:45 Na dobrý úmysl    pro -65, rodiny s většími dětmi, mládež
Pondělí - 18. 5. 2020 Sv. Tekusa a Eufrázie
17:45 Za zemřelé: Tomáš Burda bez rozdílu věku
Úterý - 19. 5. 2020 Sv. Kaloger
Středa - 20. 5. 2020 Sv. Talalaus
17:45 Za † manžela a požehnání pro celou rodinu bez rozdílu věku
Čtvrtek - 21. 5. 2020 Slavnost Nanebevstoupení Páně
17:00 Svátost smíření
17:45 Mše svatá - Na poděkování za 20 let manželství (Wellovi) bez rozdílu věku; pro ty, kdo budou "nadpočet", bude připraveno souběžné promítání mše svaté v podloubí na dvoře
Pátek - 22. 5. 2020 Sv. Julie
17:45 Na poděkování za 10 let manželství (Mourovi) "dětská" pro rodiny s dětmi a mládež
Sobota - 23. 5. 2020 Sv. Syagrius
17:55 Na poděkování za 75 let života (A.Urban) pro -65
Neděle - 24. 5. 2020 7. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu, Kudličkovu a Vráželovu pro 65+ a doprovod
8:45 Za naše farní společenství pro -65, rodiny s menšími dětmi, mládež
10:45 Na dobrý úmysl pro -65, rodiny s většími dětmi, mládež
Další informace - počítáno od neděle 17. 5. 2020

»  SVÁTOST SMÍŘENÍ: V současnosti upravujeme zpovědnici tak, aby byl zcela oddělen plexisklem prostor pro kněze i zpovídající se. Poté se už bude zpovídat jako dřív před bohoslužbami, v kostele.

»  BOHOSLUŽBY: Jak už jsme uvedli, můžeme bohoslužby v naší farnosti opět obnovit za následujících podmínek. Děkujeme za pochopení! A nezapomínejte prosím na ohleduplnost, tedy na desinfekci (je v předsíni) a na roušky! Prostor kostela bude o víkendu desinfikován kadidlovým zakouřením. Rozpis účasti na bohoslužbách:
Pondělí 17:45 - účast bez rozdílu věku
Středa 17:45 - účast bez rozdílu věku
Pátek 17:45 - účast pouze pro rodiče s dětmi
Sobota 17:55 - účast pouze pro mladší 65 let
Neděle:
   7:00 - účast pouze pro starší 65 let (v případě potřeby s jedním mladším doprovodem)
   8:45 - účast pouze pro mladší 65 let a rodiny s malými dětmi
   10:45 - účast pouze pro mladší 65 let a rodiny s dětmi a mládež
Rodina, na jejíž úmysl je obětovaná mše svatá, se jí může účastnit bez omezení. Rovněž úklidová skupina se může účastnit mše svaté v pátek. Vstup na kůr je během těchto opatření dovolen jen službu konajícím (varhaník, žalmisté, sbor...).

»  Ještě tento týden se budou konat programy pro děti, které chodí do náboženství na I.stupni vždy od 8:30 do 11:00 na Lotosu. Rozvrh: PO - 4.třídy, ÚT - 1.třídy, ST - 2.třídy +příprava na první sv.přijímání, ČT - 3.třídy a PÁ - 5.+6.třídy (budoucí spolčo 12+). Přebírání dětí je u branky na Lotosu. Rodiče podepíší bezinfekčnost (ke stažení i na farních stránkách).

»  V pátek se bude konat v 16:30: schůzka ministrantů na Lotosu a zkouška malého sboru na Staré faře. Následuje dětská mše svatá za výše uvedených podmínek. Toto se bude konat každý týden až do 5.6., kdy bude závěr školního roku.

»  Ve čtvrtek po mši svaté je svolána širší farní (po)rada ohledně primice Martina Mokrého. Koná se na Senior pointu na Staré faře.

»  Seskupení dobrovolníků naší farnosti, skautů, města a knihovny Pomáháme Blansku organizuje Sbírku trvanlivých potravin. ve prospěch Charity Blansko. Nosit je můžete do Informační kanceláře Blanka na Rožmitálově ulici během otevírací doby.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska