Ohlášky 48. týdne - 1. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 30. 11. 2019 Sv. Ondřej, apoštol
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za Miladu Konečnou, Miladu Sejákovu, rodinu Konečnou a prarodiče Kubešovy
Neděle - 1. 12. 2019 1. neděle adventní
7:00 Za rodinu Skoupou a Matuškovu
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme Nikola Vaňková
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 2. 12. 2019 Sv. Blanka
17:45 Za zemřelé: Vlasta Marečková, Marie Ševčíková, Marta Stejskalová
Úterý - 3. 12. 2019 Sv. František Xaverský
5:30 Roráty: Za dar zdraví
Středa - 4. 12. 2019 Sv. Barbora
16:15 Senior centrum - mše svatá
17:45 Za rodinu Hrubou, Černou a Hanákovu
Čtvrtek - 5. 12. 2019 Sv. Kryšpína Tagorenská
5:30 Roráty: Za † Annu Svánovskou, za živou a zemřelou rodinu
14:30-17:45 Adventní svátost smíření - zpovídají 3 kněží
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 6. 12. 2019 Sv. Mikuláš
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Na dobrý úmysl - po mši svaté návštěva svatého Mikuláše v kostele
Sobota - 7. 12. 2019 Sv. Fara
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za živou a † rodinu Kolářovu
Neděle - 8. 12. 2019 2. neděle adventní
7:00 Za živou a † rodinu Kouřilovu, Drábkovu a Doleželovu a za dar odpuštění
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 1. 12. 2019

»  DNES v 16:00 je na Katolickém domě koncert písničkáře Pavla Helana a jeho Tria. Přijměte tuto pozvánku jako nabídku pro duchovní vstup do adventu!

»  Dnes je při všech bohoslužbách diecézní sbírka na církevní školy. Děkujeme za vaše dary!

»  V adventní době:

»  * Zveme na roráty. Kázat bude jáhen Oldřich na témata z modlitby Věřím v Boha.

»  * Současně zveme všechny děti, aby za každou účast na mši svaté vložili do Ježíškových jesliček (u křtitelnice) jedno stéblo slámy.

»  * Dospělí si mohou u jesliček vyzvednout citát na týden.

»  * A pod kůrem je k dostání Průvodce adventem - 1 ks na rodinu. Peníze vložte prosím do pokladničky.

»  * Adventní prodej Charity probíhá každou neděli.

»  Vyšel nový Plášť. Vyzvedněte si ho pod kůrem a vezměte i starým nemocným nebo dobrým sousedům. Upozornění: na internetu je rozšířená verze o několik článků.

»  Ode dneška si můžete u jáhna Oldy zapisovat úmysly na mše svaté pro rok 2020. Zveme i přistěhované rodiny, které tuto tradici v naší farnosti ještě nemají zavedenou, aby se nebály začít...

»  V pátek je od 16:30: schůzka ministrantů (přípravka sraz v kostele, starší sraz na Lotosu(!), zkouška schóly a pro malé Sedmikrásek na Staré faře.

»  V pátek večer bude zkouška velkého sboru.

»  V sobotu je Misijní putování na Malý Chlum. K misijnímu klubku se mohou přidat i další děti. Přihlášky/návratky jsou na nástěnce v předsíni. Odevzdat prosím do středy.

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře na rok 2020. Jako novinka: Nástěnný křesťanský kalendář pro děti.

»  Všichni, kdo byli na hodech v kroji, mají v sakristii jako dárek společnou fotografii!

»  V adventní době prosím nenoste k obětním darům květiny. Pokud chcete, můžete pak přispět na květinovou výzdobu před vánocemi (přes Otce Jiřího nebo přes pastorační asistentku Vendulu Zachovalovou). Děkujeme!

»  V týdnu se konala vědomostní soutěž ve znalostech Bible pro žáky základnách a středních škol - okresní kolo - Bible a my. Z naší farnosti se umístili (za různé školy) na výborných místech tito žáci a studenti: 1. kategorie: 1. místo Markéta Mojžíšková, 3. místo Tadeáš Kuběna, 4. místo Klára Jirušová. 2. kategorie: 1. místo Klára Mojžíšková, 3. místo Lucie Kratochvílová, 6. místo Lucie Zachovalová. 3. kategorie: 5. místo Ondřej Kupsa, 6. místo Monika Sedláková. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme!

»  Kolpingova rodina a klub potápěčů pořádají v neděli 15.12. potápění a další aktivity na bazéně. Sraz v 14:30 na bazéně. Přihlášky na kolping.blansko@seznam.cz jen zájemci o potápění (věk od 10 let), ostatní bez přihlašování. Účast je zdarma, hradí Kolpingova rodina.

»  Adventní zelňačka aneb Polévka pro dobrou věc - akci pořádá Kavárna a obchůdek bez obalu Julies (u žel. přejezdu) v neděli od 11:00 do vyprodání. Cena jedné porce 50 Kč, výtěžek bude věnován ZŠ spec. Blansko.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska