Ohlášky 47. týdne - Slavnost Ježíše Krista Krále

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 23. 11. 2019 Sv. Musciola
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Marii a Josefa Kalousovy a rodinu Majerechovu
Neděle - 24. 11. 2019 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Na poděkování za 80 let života (M.Veselá)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 25. 11. 2019 Sv. Kateřina
17:45 Za zemřelé: Ivana Luňáková
Úterý - 26. 11. 2019 Sv. Leonard de Portu Mauritio
Středa - 27. 11. 2019 Sv. Tomáš Koteda Kiuni
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † rodinu Fojtovu
Čtvrtek - 28. 11. 2019 Bl. Petr de Alcantara Bernalte Calzado y Lazar Múgica Goiburu
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 29. 11. 2019 Sv. Saturnin
17:45 Za dar víry s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota - 30. 11. 2019 Sv. Ondřej, apoštol
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za Miladu Konečnou, Miladu Sejákovu, rodinu Konečnou a prarodiče Kubešovy
Neděle - 1. 12. 2019 1. neděle adventní
7:00 Za rodinu Skoupou a Matuškovu
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme Nikola Vaňková
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 24. 11. 2019

»  Vyšel nový Plášť. Vyzvedněte si ho pod kůrem a vezměte i starým nemocným nebo dobrým sousedům. Upozornění: na internetu je rozšířená verze o několik článků.

»  Dnes je po druhé mši svaté mimořádná farní kavárna! Na Katolickém domě při ní proběhne beseda se salesiánem Jaroslavem Foglem, působícím v chudinských čtvrtích měst Kazanlak a Stará Zagora v Bulharsku. Výtěžek kavárny bude věnován na podporu této náročné misie a na stavbu školy s kostelem u Staré Zagory. Děkujeme!

»  Dnes si mohou u jáhna Oldy přednostně zapisovat úmysly na mše svaté pro rok 2020 ti z vás, kdo budete slavit kulaté osobní nebo manželské jubileum! Ostatní budete mít tuto možnost o příštím adventním víkendu. Zveme i přistěhované rodiny, které tuto tradici v naší farnosti ještě nemají zavedenou, aby se nebály začít...

»  V pondělí v 15:00 hodin bude na staré faře další setkání seniorů - Klasu. Na programu zajímavosti ze zemí EU a v druhé části trénink paměti.

»  V pondělí po mši svaté je v kostele přednáška biblisty P. Pavla Kopeckého. Téma: evangelium podle Matouše, které bude předčítáno v novém církevním roce. Všechny srdečně zveme, zejména lektory!

»  Ve středu je další sběrný den šatstva a dalších potřeb pro domácnost, které může naše Charita ještě použít ve prospěch potřebných. Rozpis na nástěnce. Na farním dvoře bude - s polední přestávkou - až do 17:00 hod.

»  V pátek je od 16:30: schůzka ministrantů (přípravka sraz v kostele, starší sraz na Lotosu(!), zkouška schóly a pro malé Sedmikrásek na Staré faře.

»  V pátek mají setkání biřmovanci na mši svaté a po ní v kostele na modlitbě s bohoslovci!

»  V pátek večer budou modlitby chval, kterou povedou bohoslovci naší diecéze! Začátek je v 19:00 hod. Srdečně zveme zejména biřmovance, mládež a účastníky duchovní obnovy.

»  V pátek večer bude zkouška velkého sboru. Po ní možnost účasti na modlitbě s bohoslovci.

»  V neděli v 16:00 je na Katolickém domě koncert písničkáře Pavla Helana a jeho Tria. Obě tyto akce přijměte jako nabídku pro duchovní vstup do adventu!

»  V sobotu a v neděli si můžete přinést do kostela k požehnání rodinné adventní věnce.

»  V neděli bude při všech bohoslužbách diecézní sbírka na církevní školy. Děkujeme za vaše dary!

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře na rok 2020. Jako novinka: Nástěnný křesťanský kalendář pro děti.

»  Všichni, kdo byli na hodech v kroji, mají v sakristii jako dárek společnou fotografii!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska