Ohlášky 49. týdne - 2. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 7. 12. 2019 Sv. Fara
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za živou a † rodinu Kolářovu
Neděle - 8. 12. 2019 2. neděle adventní
7:00 Za živou a † rodinu Kouřilovu, Drábkovu a Doleželovu a za dar odpuštění
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 9. 12. 2019 Slavnost Panny Marie Neposkvrněné
17:45 Za zemřelé: Marta Kalová
Úterý - 10. 12. 2019 Sv. Julie a Eulálie
5:30 Roráty: Za živou a zemřelou rodinu Falešníkovu, Trýskovu a Veselých
Středa - 11. 12. 2019 Blah. Hugolin
16:15 Senior centrum - mše svatá
17:45 Za † Helenu Kupčíkovu a za celou rodinu
Čtvrtek - 12. 12. 2019 Sv. Korencín a Vicelín
5:30 Roráty: Za vážně nemocnou osobu a za celou rodinu
15:30 Horní Lhota - mše svatá - před ní svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 13. 12. 2019 Sv. Lucie
17:45 Za † tatínka, prarodiče a za živou rodinu
Sobota - 14. 12. 2019 Sv. Folkuin
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Jiřího Kerbera, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle - 15. 12. 2019 3. neděle adventní
7:00 Na poděkování za 60 let života a za celou rodinu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 8. 12. 2019

»  Děkujeme za vaše dary do diecézní sbírky na církevní školy. Vybralo se přes dvacetpět tisíc. Děkujeme i stavitelům kostelního betléma! A také rodinám, které nabídly strom do kostela - zatím je prosím zalévejte, ať vydrží další rok...

»  Dnes pokračuje duchovní obnova.

»  V adventní době:

»  * Zveme na roráty. Kázat bude jáhen Oldřich na témata z modlitby Věřím v Boha.

»  * Současně zveme všechny děti, aby za každou účast na mši svaté vložili do Ježíškových jesliček (u křtitelnice) jedno stéblo slámy.

»  * U jesliček si můžete vyzvednout citát na týden.

»  * Každou neděli po bohoslužbách probíhá v čajovně adventní prodej Charity. Rodiny, které nemají doma ještě rodinný betlém, si tam mohou také vybrat (hand made of DolBoj).

»  V pondělí v 15:00 je na staré faře další setkání seniorů - Klasu. Na programu příprava na Vánoce a další.

»  V týdnu mají svá setkání akolyté, varhaníci, katechetky a další (pozvání již dostali).

»  U jáhna Oldy si můžete zapisovat úmysly na mše svaté pro rok 2020. Zveme i přistěhované rodiny, které tuto tradici v naší farnosti ještě nemají zavedenou, aby se nebály začít...

»  V pátek je od 16:30: schůzka ministrantů, zkouška schóly a pro malé Sedmikrásek. Při mši svaté také přijato deset nových ministrantů.

»  V pátek mají další setkání biřmovanci.

»  V pátek zveme na Večery mladých pro mládež našeho děkanátu s Otcem Metodějem. Začátek na mši svaté, zakončení kolem 20:30 hod.

»  V sobotu se na Katolickém domě koná vánoční dílna Dárky od srdce potěší nejvíce. Děti mohou přijít od 8:30 do 12:00 vyrobit dárky pro své blízké - vstupenkou je jeden dárek vyrobený pro seniory. Děkujeme především dobrovolným instruktorům!

»  V neděli v 10:00 srdečně zveme na divadelní představení na Katolickém domě, které připravil dramatický kroužek Kolpingovy rodiny.

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře na rok 2020. Jako novinka: Nástěnný křesťanský kalendář pro děti.

»  V adventní době prosím nenoste k obětním darům květiny. Pokud chcete, můžete pak přispět na květinovou výzdobu před vánocemi (přes Otce Jiřího nebo přes pastorační asistentku Vendulu Zachovalovou). Děkujeme!

»  Kolpingova rodina a klub potápěčů pořádají v neděli potápění a další aktivity na bazéně. Sraz v 14:30 h. Přihlášky na kolping.blansko@seznam.cz jen zájemci o potápění (věk od 10 let), ostatní nemusí. Účast zdarma, hradí Kolpingova rodina.

»  Adventní zelňačka aneb Polévka pro dobrou věc - akci pořádá Kavárna a obchůdek bez obalu Julies (u žel. přejezdu) dnes (v neděli 8. 12. 2019) od 11:00 do vyprodání. Cena jedné porce 50 Kč, výtěžek bude věnován ZŠ spec. Blansko.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska