Ohlášky 2. týdne - Svátek Křtu Páně

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 12. 1. 2019 Sv. Markéta Bourgeoys
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 20 let manželství (Královi)
Neděle - 13. 1. 2019 Svátek Křtu Páně
7:00 Za † manžela a za živou a † rodinu Petrů a Veselou
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme Anna Konvičková
10:45 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 14. 1. 2019 Sv. Nina
17:45 Za zemřelé: Marie Pochopová
Úterý - 15. 1. 2019 Sv. Ita
17:30 Ekumenická modlitba - Stará fara
Středa - 16. 1. 2019 Sv. Leobacius
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Na poděkování za 80 let života (J.Hlaváček)
Čtvrtek - 17. 1. 2019 Sv. Speusip
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 18. 1. 2019 Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
17:45 Za † tatínka a celou rodinu Hebelkovu
Sobota - 19. 1. 2019 Sv. Launomár
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 50 let života (P.Meluzín)
Neděle - 20. 1. 2019 2. neděle v mezidobí
7:00 Za živou a † rodinu Pořízkovu a Blahovu a duše v očistci
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 12. 1. 2019

»  S Martini do nového roku- srdečně zveme na vystoupení našeho farního sboru v kostele DNES od 16:00 hod.

»  Ode dneška po celý týden se budou v křesťanských společenstvích v Blansku konat společné modlitby. Začátek je stejný, vždy v 17:30 hod. Rozpis je na nástěnce.

»  V pondělí je KLAS pro seniory na Staré faře od 15:00 hod. Na programu beseda o starých mnišských řádech: Benediktini na Sázavě a v Praze na Slovanech.

»  V pondělí po mši svaté mají na nové faře setkání vyučující katechetky. Probereme především křesla pro hosta a přípravu na 1.sv. přijímání.

»  Ve středu po mši svaté je technická porada před malováním kostela.

»  V pátek bude dětská mše svatá! Od 16:30 hod mají schůzky: Sedmikrásek pro malé děti, schůzka ministrantů, zkouška sborečku k dětské mši svaté a náboženství pro II.stupeň.

»  Ministranti - stará garda si mohou v sakristi vyzvednout společnou fotku ze svátku sv. Štěpána.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska