Ohlášky 49. týdne - 2. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 8. 12. 2018 Slavnost Neposkvrněné Panny Marie
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † rodiče Součkovy, Papežovy a sestru Danielu
Neděle - 9. 12. 2018 2. neděle adventní
7:00 Na poděkování za 25 let života (Z.Novotná)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 10. 12. 2018 Sv. Julie a Eulálie
17:45 Za zemřelé: Rudolf Grim, David Rybář, Antonín Musil
Úterý - 11. 12. 2018 Sv. Fusky
5:30 Roráty Za nemocnou osobu a za živou a † rodinu
Středa - 12. 12. 2018 Sv. Vicelin
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † Jiřího Kerbera, dvoje rodiče a duše v očistci
Čtvrtek - 13. 12. 2018 Sv. Lucie
5:30 Roráty Za živé a † donátory našeho kostela a farnosti
16:30 Horní Lhota - svátost smíření a mše svatá
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 14. 12. 2018 Sv. Kalinik
17:45 Za † Stanislava Vondála a Boží ochranu
Sobota - 15. 12. 2018 Sv. Maximín
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za rodiče Maňouškovy, syna Petra a za živou rodinu
Neděle - 16. 12. 2018 3. neděle adventní
7:00 Za † Marii Holcnerovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30-17:00 Vánoční svátost smíření
Další informace - počítáno od neděle 8. 12. 2018

»  Dnes přijme v Olomouci službu akolyty - poslední stupeň před jáhenstvím - náš bohoslovec Jiří Dyčka. Bohoslovec Martin Mokrý se připravuje v Římě na zakončení teologických studií a na jáhenství.

»  V týdnu mají svá setkání (na KD) katechetky, akolyté, varhaníci a další. Již obdrželi pozvánky.

»  V pondělí v 15:00 bude na staré faře další setkání KLASu, poslední v tomto kalendářním roce. Bude to předvánoční posezení spojené s pohoštěním a povídáním na téma vánoční zvyky a tradice.

»  V úterý má v 18:30 setkání farní rada - na Lotosu! Vstup od kolejí.

»  V sobotu je na KD vánoční dílna - Dárky od srdce potěší nejvíce. Začíná v 8:30 a končí ve 12:00 h.

»  V neděli po druhé mši sv. je na KD divadelní představení dramatického kroužku Kolpingovy rodiny.

»  V neděli bude předvánoční svátost smíření a na KD také vánoční prodej knih. Pro nestíhající: zpovídat se bude ve velkém ještě v Jedovnicích v sobotu 22.12.

»  Na duchovní hygienu navazuje možnost fyzického zotavení: Kolpingova rodina zve děti a mládež na potápění na bazéně v neděli od 14:15 hodin. Podrobnosti na vývěsce pod kostelem. Kdo se nebude potápět, může přicházet na ostatní aktivity na bazéně od 15:00 až 17:00 hodin.

»  Pro každou rodinu s dětmi do 5. třídy máme připravený (jako vánoční dárek) obrázkový katechismus pro děti, který teď vychází v řadě You Cat. Po novém roce zorganizujeme mimořádnou farní kavárnu, při které se rodiče dozvědí, jak s katechismem pracovat a jak odpovídat na otázky dětí.

»  Na stojanu u křtitelnice je jeden ze symbolů adventu: suchý kořen Jesse, ze kterého podle proroctví vyrostl výhonek - Mesiáš. Pod stojanem najdete v košících kapky rosy s adventními citáty a předsevzetími. Můžete si je brát a podle uvážení pak vložit ke kořenům pařezu.

»  Nabídka polohovacích (mechanických) lůžek za odpisovou cenu z domova pro seniory. Info u O. Jiřího.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska