Ohlášky 48. týdne - 1. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 1. 12. 2018 Sv. Kastricián
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Miladu Sejákovu, Miladu Konečnou a prarodiče Kubešovy (žehnání adventních věnců)
Neděle - 2. 12. 2018 1. neděle adventní
7:00 Za † rodinu Řehákovu (žehnání adventních věnců)
8:45 Za naše farní společenství (žehnání adventních věnců)
10:45 Olomučany - bohoslužba slova a žehnání adventních věnců
Pondělí - 3. 12. 2018 Sv. František Xaverský
17:45 Za zemřelé: František Holas
Úterý - 4. 12. 2018 Sv. Barbora
5:30 Roráty: Za † rodiče Sobotkovy a sourozence
Středa - 5. 12. 2018 Sv. Sába
16:15 Senior centrum - mše svatá
17:45 Za rodinu Hrubou, Černou a Hanákovu
Čtvrtek - 6. 12. 2018 Sv. Mikuláš
5:30 Roráty: Za dar víry
14:30-17:45 Pravidelná svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 7. 12. 2018 Sv. Fara
9:00 Penzion - mše svatá
17:45 Za † manžele Kocmanovy a celou rodinu - dětská mše svatá a po ní svatý Mikuláš
Sobota - 8. 12. 2018 Slavnost Neposkvrněné Panny Marie
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † rodiče Součkovy, Papežovy a sestru Danielu
Neděle - 9. 12. 2018 2. neděle adventní
7:00 Na poděkování za 25 let života (Z.Novotná)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - mše svatá
Další informace - počítáno od neděle 1. 12. 2018

»  U jáhna Oldřicha si můžete zapisovat úmysly na mše svaté pro rok 2019.

»  Velký dík všem, kdo jste ochotni pomáhat s chodem a nebo úklidem Katolického domu a Lotosu. Všechno to je služba, kterou vám Pán mnohonásobně oplatí svým požehnáním. Nebojte se!!

»  Katolický dům: Dnes v 16:00 je připraven adventní koncert Prague Cello Quartet. Vážná hudba převážně nevážně - hudebníci zahrají klasické i moderní skladby v tradičním i nečekaném podání.

»  V pátek bude dětská mše svatá! Po ní bude v kostele návštěva svatého biskupa Mikuláše. Před mší svatou (od 16:30) mají schůzky: Sedmikrásek pro malé děti, schůzka ministrantů, zkouška sborečku k dětské mši svaté a náboženství pro II.stupeň.

»  V pátek se na Staré faře koná další zkouška velkého sboru na Vánoce. Srdečně zveme i nové členy!

»  V sobotu zve naše Charita na koncert do Punkevních jeskyní.

»  Jarňáky na lyžích: Pod kůrem jsou k dispozici přihlášky na jarní prázdniny pro školáky a studenty!

»  Poděkování naší Charity všem, kdo jste ve středu o sběrném dnu podpořili její humanítární činnost!

»  O adventních nedělích bude po bohoslužbách v čajovně na dvoře adventní prodej naší Charity. V nabídce budou i papírové betlémy vyřezávané na překližce.

»  Květiny: V adventní době se nebude zdobit oltáře květinami. Prosíme, pokud budete mít mši svatou, abyste je nenosili k obětním darům. Můžete naopak přispět až na vánoční květinovou výzdobu.

»  Průvodce adventem (poslední zbytky) je k dispozici na stolku pod kůrem.

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře 2019 v pátek před dětskou a v neděli ráno.

»  V Lysicích se konalo okresní kolo vědomostní soutěže Bible a my. V prvních dvou kategoriích zvítězili Dominik Musil a Klára Mojžíšková, kteří postupují do celostátního kola. Blahopřejeme i dalším účastníkům a jejich pedagogům a všem děkujeme za reprezentaci!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska