Ohlášky 47. týdne - Slavnost Ježíše Krista Krále

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 24. 11. 2018 Sv. Đô Minh Chieu, Ha Trong Mâu, Trân Văn Trung a druhové
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 35 let života a za celou rodinu (Pavel a Ludmila Matuškovi)
Neděle - 25. 11. 2018 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Na poděkování za 60 let manželství (Svěrákovi)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 26. 11. 2018 Sv. Leonard de Portu Mauritio
13:00 Pohřební bohoslužba: Anna Starychová
17:45 Za zemřelé: Růžena Zouharová, Anna Bubíková
Úterý - 27. 11. 2018 Sv. Bilhilda
Středa - 28. 11. 2018 Sv. Papin
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † rodiče Vykydalovy
Čtvrtek - 29. 11. 2018 Sv. Saturnin
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 30. 11. 2018 Sv. Ondřej, apoštol
17:45 Za živou a † rodinu Kupčíkovu, Dyčkovu a Mrázkovu
Sobota - 1. 12. 2018 Sv. Kastricián
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Miladu Sejákovu, Miladu Konečnou a prarodiče Kubešovy (žehnání adventních věnců)
Neděle - 2. 12. 2018 1. neděle adventní
7:00 Za † rodinu Řehákovu (žehnání adventních věnců)
8:45 Za naše farní společenství (žehnání adventních věnců)
10:45 Olomučany - bohoslužba slova a žehnání adventních věnců
Další informace - počítáno od neděle 24. 11. 2018

»  Velké poděkování všem, kdo jste obětavě připravovali 24 hodin na faře a také vánoční dílnu pro dospělé. Kdo nepřišel, může jen litovat!

»  V týdnu si mohou u jáhna Oldřicha zapisovat úmysly na mše svaté ti z vás, kdo budete v roce 2019 slavit významné osobní nebo manželské výročí. Od příštího víkendu pak všichni ostatní.

»  V pondělí v 15:00 bude na staré faře další setkání Klasu. Na programu je tvorba vánočních ozdob, trénink paměti a motoriky.

»  V úterý zve farnost Křtiny na přednášku sestry Veroniky o andělech v našem životě. Začátek v 18:00, vstupné. Podrobnosti na nástěnce.

»  V pátek bude dětská mše svatá! Od 16:30 hod mají schůzky: Sedmikrásek pro malé děti, schůzka ministrantů, zkouška sborečku k dětské mši svaté a náboženství pro II.stupeň.

»  V pátek se na Staré faře koná další zkouška velkého sboru na Vánoce. Srdečně zveme i nové členy!

»  Pozvánky z Katolického domu: Pátek v 19:00 Taneční zábava, živá kapela Another way, rozšířený parket a závěrečná taneční lekce pro veřejnost. Neděle 16:00 Prague Cello Quartet - adventní koncert. Vážná hudba převážně nevážně - hudebníci zahrají klasické i moderní skladby v tradičním i nečekaném podání. Rezervace míst na www.skdblansko.cz

»  Jarňáky na lyžích: Na stolu pod kůrem jsou k dispozici přihlášky na jarní prázniny s lyžařským pobytem pro školáky a studenty!

»  Oznámení naší Charity: Ve středu bude probíhat na našem okrese sběrný den šatstva.

»  Květiny: V adventní době se nebude zdobit oltáře květinami. Prosíme, pokud budete mít mši svatou, abyste je nenosili k obětním darům. Můžete naopak přispět až na vánoční květinovou výzdobu.

»  Průvodce adventem je k dispozici na stolku pod kůrem.

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře 2019 v pátek před dětskou a v neděli ráno.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska