Ohlášky 50. týdne - 3. neděle adventní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 15. 12. 2018 Sv. Maximín
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za rodiče Maňouškovy, syna Petra a za živou rodinu
Neděle - 16. 12. 2018 3. neděle adventní
7:00 Za † Marii Holcnerovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30-17:00 Vánoční svátost smíření
Pondělí - 17. 12. 2018 Sv. Lazar
17:45 Za zemřelé: Alena Musilová, Anna Pernicová
Úterý - 18. 12. 2018 Sv. Namfamo a Sanames
5:30 Roráty † rodiče a prarodiče
Středa - 19. 12. 2018 Blah. Vilém de Fenolis
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Na poděkování za 50 let života a za celou rodinu (R.Kolmačka)
Čtvrtek - 20. 12. 2018 Sv. Ursicin
5:30 Roráty Za † kněze Jana Fikera a Josefa Jelínka
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 21. 12. 2018 Sv. Temistokles
17:45 Za † Bohumilu a Vlastimila Jakubcovy
Sobota - 22. 12. 2018 Sv. Hunger
9:30-12:00 Jedovnice - vánoční svátost smíření
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 40 let manželství a celou rodinu (Nečasovi)
Neděle - 23. 12. 2018 4. neděle adventní
7:00 Za ...
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 16. 12. 2018

»  Děkujeme všem, kdo obětavě pomohli s organizací sobotní vánoční dílny a dnešního divadelního vystoupení dramatického kroužku!

»  Dnes (v neděli 16. 12. 2018) po druhé mši sv. je na KD divadelní představení dramatického kroužku Kolpingovy rodiny.

»  Dnes (v neděli 16. 12. 2018) po každé mši sv. probíhá na farním dvoře adventní prodej Charity.

»  Dnes (v neděli 16. 12. 2018) odpoledne srdečně zveme k předvánoční svátosti smíření. Na KD bude probíhat také vánoční prodej knih. Pro nestíhající: zpovídat se bude ve velkém ještě v Jedovnicích v sobotu 22.12.

»  Na duchovní hygienu navazuje možnost fyzického zotavení: Kolpingova rodina zve dnes (v neděli 16. 12. 2018) děti a mládež na potápění na bazén v od 14:15 hodin. Podrobnosti na vývěsce pod kostelem. Kdo se nebude potápět, může přicházet na ostatní aktivity na bazéně od 15:00 až 17:00 hodin.

»  Polévka pro dobrou věc - aneb adventní zelňačka. Kavárna Julie's - kavárna a obchůdek bez obalu (u mostu nad Svitavou) připravila dnes (v neděli 16. 12. 2018) (od 10:00) dobročinnou akci, jejíž výtěžek bude věnován Základní škole speciální Blansko. Podrobnosti na nástěnce.

»  V sobotu mají všichni ministranti vánoční schůzku na KD. Podrobnosti dostali v pozvánkách.

»  Betlémské světlo bude k dispozici v kostele už na závěrečných rorátech ve čtvrtek a pak na dětské v pátek (můžete přinést lampičky). Jinak podle rozpisu v Plášti.

»  Pro každou rodinu s dětmi do 5. třídy máme připravený (jako vánoční dárek) obrázkový katechismus pro děti, který teď vychází v řadě You Cat. Po novém roce zorganizujeme mimořádnou farní kavárnu, při které se rodiče dozvědí, jak s katechismem pracovat a jak odpovídat na otázky dětí.

»  Na stojanu u křtitelnice je jeden ze symbolů adventu: suchý kořen Jesse, ze kterého podle proroctví vyrostl výhonek - Mesiáš. Pod stojanem najdete v košících kapky rosy s adventními citáty a předsevzetími. Můžete si je brát a podle uvážení pak vložit ke kořenům pařezu.

»  Nabídka polohovacích (mechanických) lůžek za odpisovou cenu z domova pro seniory. Info u O. Jiřího.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska