Ohlášky 12. týdne - Květná neděle

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 24. 3. 2018 Květná sobota
9:30 - 12:00 Jedovnice - svátost smíření
11:00 Mše svatá za rod Jakubů - slouží O.Damián Němec
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za rodinu Dragounovu, Žáčkovu, Oujezdskou a za Boží ochranu pro živé rodiny
Neděle - 25. 3. 2018 Květná neděle
7:00 Na poděkování za 85 a 90 let života (Šustrovi, Klepačov)
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Křížová cesta
14:30 - 17:30 Svátost smíření - v kostele a na Katolickém domě
Pondělí - 26. 3. 2018 Svatý týden
17:45 Za zemřelé: Cecilie Doležalová, Leoš Neoral
Úterý - 27. 3. 2018 Svatý týden
6:30 Postní roráty - Za dar víry a zdraví pro děti
Středa - 28. 3. 2018 Svatý týden
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:00 Křížová cesta
17:45 Za živou a † rodinu Buchlovských a Mrázkovu
Čtvrtek - 29. 3. 2018 Zelený čtvrtek
9:00 Brno-katedrála - missa chrismatis
17:00 Adamov - mše svatá
19:00 Mše svatá
Pátek - 30. 3. 2018 Velký pátek - den přísného postu
17:00 Adamov - obřady
19:00 Velkopáteční obřady
Sobota - 31. 3. 2018 Bílá sobota
8:00 - 16:00 Otevřen kostel k soukromému uctění svatého kříže
9:00 Obřad přípravy na křest dospělých
18:00 Adamov - obřady vigilie a mše svatá
21:00 Velikonoční vigilie a křest dospělých
Neděle - 1. 4. 2018 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:00 Za Mariánskou družinu - žehnání velikonočních pokrmů
8:45 Za naše farní společenství - žehnání velikonočních pokrmů
10:45 Olomučany - mše svatá a žehnání velikonočních pokrmů
Další informace - počítáno od neděle 25. 3. 2018

»  V pondělí zve seniory na setkání KLAS. Začátek v 15 hodin na Senior pointu. Téma první části: Poutní místo PM Bolestné Maria Taferl a klášter Zwettl v Rakousku a poté tvoření velikonočních ozdob.

»  Klapání se bude letos konat podle rozpisu v Plášti: na Velký pátek (ve 12:00, v 15:00 - klapou jen starší skauti, a ve 20:00 h.) a na Bílou sobotu (v 7:30 h.) Srdečně zveme statečné kluky i dospělé chlapy!!

»  Na Zelený čtvrtek a Velký pátek dopoledne je připravena farní družina pro mladší školáky. Podrobnosti na farních www. Děkujeme organizátorům - starším školákům a studentům za přípravu!

»  Na Zelený čtvrtek večer je pro starší školáky připravena na Staré faře velikonoční židovská večeře, jak ji slavíval s rodiči malý Ježíš. Omezený počet míst, nutno se přihlásit přes farní www .

»  Na Zelený čtvrtek po obřadech začne v boční kapli celonoční adorace - bdění s Ježíšem, zakončená v 7 h. ráno. Služby si rozeberou letošní biřmovanci. Zúčastnit se však může kdokoli.

»  Na Bílou sobotu v 9:00 se v kostele konají přípravné obřady, při nichž se katechumeni bezprostředně připravují na přijetí křtu a svatého přijímání během noční velikonoční vigilie. Na tuto vigilii si prosím přineste své (křestní) svíčky!

»  Na Bílou sobotu bude od 8:00 do 16:00 otevřen kostel k uctění svatého kříže.

»  Rodiny prosíme, aby příští neděli přinesly Otci Jiřímu ušetřené prostředky z postní doby. Použijeme je na pomoc hladovějícím dětem v našem regionu. Děkujeme!!

»  Maminky a babičky, ochotné napéct biskupské chlebíčky na farní kavárnu po biřmování (sobota 7.4.), prosíme, aby je přinesly před biřmováním (mezi 9,00-9,30) do čajovny na farním dvoře. Kdybyste potřebovyl bílky do těsta, přihlaste se u paní Hany Kolmačkové. Děkujeme!

»  Otec biskup se obrací na všechny odvážné kluky, aby se nebáli aspoň jednou uvažovat o tom, že by se stali knězem. Potřebná je maturita a přihláška, která se předává Otci biskupovi.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska