Farnost Blansko

Ohlášky 46. týdne - 33. neděle v mezidobí

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 18. 11. 2017 Sv. Teofred
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 60 let života a za požehnání pro celou rodinu (Josef Veselý)
Neděle - 19. 11. 2017 33. neděle v mezidobí
7:00 Za Marii a Josefa Kalousovi a rodinu Majerechovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 20. 11. 2017 Sv. Bernward
17:45 Za živou a † rodinu Fatěnovu
Úterý - 21. 11. 2017 Svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa - 22. 11. 2017 Sv. Cecilie - patronka hudebníků
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Na poděkování za 50 let života (Marcel Mokrý)
Čtvrtek - 23. 11. 2017 Sv. Sisin
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 24. 11. 2017 Sv. Đô Minh Chieu, Ha Trong Mâu, Trân Văn Trung a druhové
17:45 Na poděkování za 80 let života, 60 let manželství a za celou rodinu (Kolmačkovi, D.Lh.)
Sobota - 25. 11. 2017 Sv. Kateřina
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Na poděkování za 70 let života (T.Fránková)
Neděle - 26. 11. 2017 Slavnost Ježíše Krista Krále
7:00 Za † rodinu Řehákovu
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme: Metoděj Zachoval
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 19. 11. 2017

»  U jáhna Oldřicha si mohou od příštího víkendu zapisovat úmysly na mše svaté ti z vás, kdo budete v roce 2018 slavit kulaté osobní nebo manželské výročí.

»  V úterý bude na Katolickém domě přednáška Manželství jako cár papíru?. Přednáší O.Jiří. Tuto přednášku už měl několikrát u sousedů, takže teď bude doma.

»  V pátek před dětskou mší svatou jsou opět kroužky, zkoušky, náboženství...

»  V pátek večer mají své další setkání biřmovanci.

»  V pátek odpoledne promluví jáhen Oldřich na rozsvěcování blanenského vánočního stromu.

»  V sobotu od 8:45 se koná akce pro školáky od 1. do 7.třídy 24 hodin na faře. Podrobnosti na farních stránkách a tamtéž i přihláška!

»  V tentýž den - v sobotu během dopoledne (9-12h), bude na KD probíhat vánoční dílna pro rodiče! Na farních stránkách se na ni prosím přihlaste, abychom věděli, jaký bude zájem. A během ní bude zajištěno v areálu fary i hlídání malých dětí.

»  Školáci budou během programu 24 hodin na faře také zdobit perníčky - vánoční dárek pro naše nemobilní seniory. Prosíme rodiny s dětmi (i předškolními), aby si dnes (v neděli 19. 11. 2017) vyzvedly prázdné pohlednice a do příští neděle namalovaly naším seniorům vánoční pohled. Oboje pak rozdáme i s pečovatelkami naší Charity během adventu.

»  Na stolku pod kůrem jsou k dipozici přihlášky na lyže pro starší žáky a studenty na jarní prázdniny. Děkujeme obětavým organizátorům a instruktorům!

»  Pod kůrem si můžete rovněž vyzvednout nový Plášť, který vezměte i svým známým a nebo nemocným. V příloze Pláštík je opět soutěž pro děti.

»  Krojovaní z hodové neděle mají v sakristii za odměnu fotografii, stavte se prosím pro ni.

»  V knihovně na Katolickém domě jsou k dostání kalendáře 2018 v pátek před dětskou a v neděli ráno.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska