Týden Laudato si

Farnost Přidáno: 20. května 2023

Tato zpráva byla skryta 28. května 2023 a již není aktuální

Ve dnech 21.–28. května 2023 se bude v Římskokatolické církvi slavit Týden Laudato si’ k připomínce 8. výročí vydání stejnojmenné encykliky o významu péče o stvořený svět v životě a poslání církve. Doporučujeme film Dopis, který bude vysílat TV Noe ve dvou termínech 27. 5., 28. 5. 2023.

Každý z nás může zkusit tento týden žít v duchu encykliky Laudato si, žít v harmonii se stvořením. Jak na to? Všeobecně uznávaný způsob narovnání vztahů s přírodou je postup 5R: Reject (zamítni), Reduce (zredukuj), Reuse (opakovaně použij), Repair (oprav), Recycle. Další možností je začíst se přímo do encykliky nebo se spojit v modlitbě, jak nás k tomu v závěru encykliky sám papež František vybízí:


Modlitba křesťanů a celého stvoření

Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory,
kteří vyšli z tvojí mocné ruky.
Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy.
Tobě buď chvála!
Synu Boží, Ježíši,
Tebou byly stvořeny všechny věci.
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně,
stal ses součástí této země a
díval jsi se na tento svět lidskýma očima.
Dnes jsi živý v každém tvoru
slávou svého vzkříšení.
Tobě buď chvála!
Pane Bože Trojjediný,
skvoucí společenství nekonečné lásky,
nauč nás o Tobě rozjímat
v kráse veškerenstva,
kde všechno mluví o Tobě.
Probuď naši chválu a naši vděčnost
za každou bytost, kterou jsi stvořil,
Daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni
se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
jakožto nástrojům tvého citu
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není Tebou zapomenuta.
Osviť držitele moci a peněz,
aby neupadli do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem
k záchraně každého života
a přípravě lepší budoucnosti,
aby přišlo Tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Tobě buď chvála!

Amen.