NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

Farnost Přidáno: 18. května 2023

Tato zpráva byla skryta 28. května 2023 a již není aktuální

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně (19. 5. 2023) se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před Letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14).


Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dní s konkrétním úmyslem. V těchto dnech se společně s celou církví modlíme za seslání darů Ducha Svatého a obnovení toho, co jsme přijali ve křtu, posilujeme při přijímání svátostí radost ze skutečnosti, že jsme Boží děti a máme se vždy ke komu vrátit.

Jak se modlit:

  • Ve chvíli modlitby rozjímejte nad slovy invokace nebo se inspirujete několika myšlenkami daného dne.
  • Další podněty najdete také na sránkách P. Vojtěcha Kodeta