Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Photogallery Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

28.-30.11.2008 - Vystavovali:
    - kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
    - Klub lodních modelářů Blansko
    - Junák Blansko
    - Dům dětí a mládeže Blansko
    - Základní škola speciální v Blansku
    - Základní umělecká škola Blansko
    - Oblastní charita Blansko
    - MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí
                     pečovatelská služba – Domovinka
    - občanské sdružení Filadelfia
    - Kart Klub Blansko
    - Městský klub důchodců
    - Společnost Katolického domu v Blansku

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Zpět na fotografie roku 2008