Ohlášky 21. týdne - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Sobota - 27. 5. 2023
18:00 Poutní mše svatá ve Křtinách za naše farní společenství.
Neděle - 28. 5. 2023 Slavnost Seslání Ducha Svatého
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Poděkování za 30, 50 a 80 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
10:45 Olomučany - mše svatá, křest přijme: Štěpán Mrázek
18:00 Májová pobožnost
Pondělí - 29. 5. 2023
17:45 Na úmysl dárce.
Úterý - 30. 5. 2023
Středa - 31. 5. 2023 Svátek Navštívení Panny Marie
17:45 Za dar Božího požehnání pro živou i † rodinu.
Čtvrtek - 1. 6. 2023
14:30 - 17:30 Svátost smíření
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 2. 6. 2023
17:45 Za zemřelé rodiče Poláčkovy, syny Jiřího a Františka.
16:30-22:00 Noc kostelů
Sobota - 3. 6. 2023
17:55 Na úmysl dárce.
Neděle - 4. 6. 2023 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za zemřelého Karla Rittra a celou rodinu.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 28. 5. 2023

»   V době od 29. 5. do 7. 6. budeme společně s jáhnem Oldou a pastorační asistentkou v Římě. Zastupovat zde bude o. Roman Kubín. V případě nutnosti se můžete obrátit také na děkana o. Václava Trmače.

»   V pátek 2. června proběhne v naší farnosti Noc kostelů, více info na plakátech a webu farnosti.

»   V příštím týdnu vyjde nové číslo Pláště, kde najdete nejen zajímavé články, ale také hry pro děti, pozvánky a mnoho dalšího.

»   Pozvání na nejbližší akce

  • neděle 11. června společně oslavíme Slavnost Božího Těla mší svatou na farním dvoře, začátek v 9:00
  • středa 14. června v 17:45 závěrečná dětská mše svatá s předáváním vysvědčení dětem a mládeži, které navštěvovali náboženství
  • neděle 18. června po druhé mši svaté závěrečná garden party - farní den (můžeme se těšit na palačinky, párek v rohlíku, oběd za lidovou cenu, společný čas... ve 14hod zveme manželské páry ke společnému setkání v Katolickém domě u vína, paralelně bude zajištěn program pro děti)

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska