Ohlášky 20. týdne - 7. neděle velikonoční, Slavnost Nanebevstoupení Páně

Sobota - 20. 5. 2023
15:00 Svátost křtu přijme: Justýna Berková, Hana Nováková
17:55 Na poděkování za 50 a 70 let života a celou rodinu Vychodilovu a Prudkou.
Neděle - 21. 5. 2023 7. neděle velikonoční, Slavnost Nanebevstoupení Páně
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 22. 5. 2023
17:45 Za zemřelé: Růžena Machačová
Úterý - 23. 5. 2023
Středa - 24. 5. 2023
17:45 Za zemřelé Alenu a Františka Hasoňovy a celou rodinu.
Čtvrtek - 25. 5. 2023
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 26. 5. 2023
17:45 Za živou a † rodinu Novákovu a Havlenovu.
Sobota - 27. 5. 2023
18:00 Poutní mše svatá ve Křtinách za naše farní společenství.
Neděle - 28. 5. 2023 Slavnost Seslání Ducha Svatého
7:00 Na úmysl dárce.
8:45 Poděkování za 30, 50 a 80 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
10:45 Olomučany - mše svatá, křest přijme: Štěpán Mrázek
18:00 Májová pobožnost
Další informace - počítáno od neděle 21. 5. 2023

»   V sobotu 27. května srdečně zveme na farní zásvětnou pouť do Křtin k Panně Marii. Pěší poutníci mají sraz ve 12:30 u kostela, kontaktní osoba paní Šárka Daňková. Zároveň je možné využít společný autobus, který odjíždí v 16:30 od Billy.

»   V neděli 28. května proběhne sbírka na podporu Diecézní charity při obou mších svatých, a to i v Olomučanech.

»   Příští neděli 28. května zve Misijní klubko a klub naší farnosti na kavárnu a jarmark. Výtěžek akce bude odeslán na Papežské misijní dílo.

»   V neděli odpoledne 28.května zve odpoledne OREL na tradiční fotbalový turnaj svobodní X ženatí ve 14:30.

»   V pondělí 22. května proběhne další setkání KLASu a tentokrát na Staré faře. Program: Poutní místo Svatých Marií z moře, které se nachází v jižní Francii na azurovém pobřeží Středozemního moře a podle legendy vzniklo již v 1. století p. Kr.

»   Pozvání na cyklopouť Soluň - Velehrad, v termínu 16. 6. - 4. 7. 2023. Více na nástěnce v kostele.

»   Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí proběhne v Brně, 6. června v 18:00 ve společenském sále Duchovního centra u nového kostela bl. Marie Restituty, Brno-Lesná. Více na nástěnce v kostele.

»   V pátek 2. června se koná Noc kostelů, a to nejen u nás v kostele, ale v celé ČR.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska