Ohlášky 11. týdne - 4. neděle postní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 18. 3. 2023
17:55 Za živou a † rodinu Nesrovnalovu, Chytilovu a Petříčkovu a duše v očistci.
Neděle - 19. 3. 2023 4. neděle postní
7:00 Za rodiče Neduchalovy a Mokrých a zemřelého bratra.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Křížová cesta vedená skauty střediska Světla
Pondělí - 20. 3. 2023 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
17:45 Za zemřelou Marii Musilovou.
Úterý - 21. 3. 2023
17:45 Společná modlitba Denní modlitby církve - večerních chval
Středa - 22. 3. 2023
17:00 Křížová cesta vedená lektory
17:45 Mše svatá s udělováním svátosti nemocných, za zemřelé rodiče a duše v očistci.
Čtvrtek - 23. 3. 2023
17:30 Ráječko - mše svatá
17:45 Eucharistická adorace s četbou liturgických textů
Pátek - 24. 3. 2023
17:45 Za 69 let manželství a za celou † a živou rodinu.
Sobota - 25. 3. 2023 Slavnost Zvěstování Páně
17:55 Za zemřelé bratry Josefa a Františka Svobodovi a za celou rodinu.
Neděle - 26. 3. 2023 5. neděle postní
7:00 Za uzdravení mladé maminky.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Křížová cesta vedená farní schólou Martiniband a ministranty
Další informace - počítáno od neděle 19. 3. 2023

»   Nové číslo farního časopisu Plášť. Rozeberte si prosím pro sebe a nebojte se vzít také svým přátelům. V elektronické podobě je na farních stránkách.

»   Přihlašování na farní pouť je ukončeno. Případní zájemci se mohou hlásit jako náhradníci. Prosíme přihlášené, aby do 15. 4. zaplatili poutní poplatek (500,-Kč dospělí, 300,-Kč děti) u paní Šárky Daňkové.

»   V pátek 24. března je opět spolčo 12+ na Lotosu.

»   V sobotu 25. března proběhne děkanátko v Bořitově. Srdečně zveme mládež k účasti, přihlaste se prosím u pana faráře nebo pastorační asistentky.

»   Blíží se velikonoční svátky, a tak je čas myslet na osamělé, staré a nemocné. Na stolečku pod kůrem jsou prázdné pohlednice, prosíme vezměte zejména do rodin s dětmi a nebo ti, kdo rádi kreslíte či malujete. Nakreslenou pohlednici s textem na druhé straně: "Vstal jsem z mrtvých, a jsem s tále s tebou, aleluja. Žl 139,18 Radostné Velikonoce přeje za farnost Blansko † jméno (autora, který pohlednici nakreslil)" prosíme vraťte do kostela nejpozději do 31.3.2023

»   Pozvání na koncerty:

  • neděle 26. března v 16:00 koncert Brněnského Akademického Sboru v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, u příležitosti 300. výročí úmrtí architekta J.B. Santiniho a 10. výročí úmrtí pana děkana Tomáše Prnky.
  • neděle 2. dubna v 19:00 komponovaný postní koncert zde v kostele sv. Martina. Vystoupí Symfonický orchestr města Boskovice a sólisté. Program na plakátku na webu a nástěnkách. Koncert vnímejme i jako zastavení se na začátku Svatého týdne.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska