Ohlášky 10. týdne - 3. neděle postní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 11. 3. 2023
17:55 Za 80 a 50 let života s prosbou o Boží požehnání celé rodině.
Neděle - 12. 3. 2023 3. neděle postní
7:00 Za Petra a Františka Štrajtovy a za duše v očistci.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Křížová cesta vedená rodinou Sedlákovi
Pondělí - 13. 3. 2023
17:45 Za zemřelou Miladu Řezáčovu.
Úterý - 14. 3. 2023
17:45 Společná modlitba Denní modlitby církve - večerních chval
Středa - 15. 3. 2023
17:00 Křížová cesta vedená dominikánským společenstvím
17:45 Za živou a † rodinu Vařekovu a Přibilíkovu.
Čtvrtek - 16. 3. 2023
17:45 Eucharistická adorace s četbou liturgických textů
Pátek - 17. 3. 2023
17:45 Za rodiče Hlaváčkovy, Formánkovy a syna Aleše.
Sobota - 18. 3. 2023
17:55 Za živou a † rodinu Nesrovnalovu, Chytilovu a Petříčkovu a duše v očistci.
Neděle - 19. 3. 2023 4. neděle postní
7:00 Za rodiče Neduchalovy a Mokrých a zemřelého bratra.
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Křížová cesta vedená skauty střediska Světla
Další informace - počítáno od neděle 12. 3. 2023

»   Velké poděkování patří celé farnosti za zodpovědný přístup při volbách do pastorační rady farnosti (od návrhů kandidátů až po sečtení hlasů volební komisí). Složení pastorační rady farnosti: členové na základě úřadu: Němec Oldřich (jáhen), Zachovalová Vendula (past. asistentka), zvolení členové: Bláha Aleš, Dyčka Martin, Forbelský Jan st., Hasoň František, Mrázek Vojtěch, Sedlák Petr st., Synek Dominik a jmenovaní členové: Hasoňová Kateřina, Prokopová Anna, Sedláková Anna, Vráblíková Alena. Dne 10. března byla jmenována nově ekonomická rada farnosti v tomto složení: Kupčík Josef, Prokop Milan, Šebelová Eva, Vaněk Pavel, Vondálová Anna.

»   V pondělí 13. března 2023 v 15.00 hodin bude  další setkání seniorů KLAS. Sejdeme se opět v budově LOTOSu. Program: "Sv. Martin z Tours, kterému je zasvěcen blanenský kostel". V druhé části budeme trénovat své vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu i krátkodobou paměť. 

»   V týdnu od pondělí 13. března do pátku 17. března jsou jarní prázdniny, odpadají farní aktivity pro děti (náboženství, ministranti, katecheze dobrého pastýře, sedmikrásek, schola, dětská mše svatá). Mysleme na sebe navzájem v modlitbě, ať budeme kdekoliv.

»   Udělování svátosti nemocných proběhne ve farním kostele v Blansku, a to ve středu 22. března 2023
 

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska