Ohlášky 23. týdne - Slavnost Nejsvětější Trojice

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 11. 6. 2022 Sv. Barnabáš, apoštol
17:55 Za † manžela, dvoje rodiče a živou a † rodinu s prosbou o Boží ochranu
Neděle - 12. 6. 2022 Slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 Za rodinu Kuběnovu, Sedlákovu a Klementovu
8:45 Za naše farní společenství
10:00 Spešov - bohoslužba slova a křest: Jakub Bradáč a Patrik Kořenek
10:45 Olomučany - mše svatá
Pondělí - 13. 6. 2022 Sv. Antonín z Padovy
17:45 Za zemřelé: Františka Králíčková, Lenka Machatová
Úterý - 14. 6. 2022 Sv. Digna
17:30 Mše svatá pro žáky 1.-5. tříd a jejich rodiče, na zakončení školního roku v náboženství
Středa - 15. 6. 2022 Sv. Vít
17:45 Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Čtvrtek - 16. 6. 2022 Sv. Lutgarda
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Mše svatá pro žáky 6.-9. tříd a studenty středních škol, na zakončení školního roku v náboženství
Pátek - 17. 6. 2022 Sv. Nikandr a Blast
17:45 Mše svatá pro děti a rodiče na zakončení školního roku: Za živou a † rodinu Svěrákovu a Novotnou a za duše v očistci
Sobota - 18. 6. 2022 Sv. Kaloger
17:55 Za živou a † rodinu Konečnou, Filoušovu, Novákovu a za duše v očistci
Neděle - 19. 6. 2022 Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
7:00 Za † Miladu Prokopovou, rodiče a sestry
9:00 Za naše farní společenství s poděkováním za 60 let života a 35 let kněžství - (na farním nádvoří s průvodem do kostela k požehnání)
--:-- Olomučany - bohoslužba NENÍ!!
Další informace - počítáno od neděle 12. 6. 2022

»   FARNÍ DEN a díkůvzdání v NEDĚLI 19.6.
   * Mše svatá v 9:00 (na farním nádvoří) ke cti Těla a Krve Páně. Při mši svaté také poděkujeme s Otcem Jiřím za 35 let kněžství (a budoucích 60 let života). Mši svatou doprovodí malá dechová hudba z Dolních Bojanovic.
   * Po mši svaté průvod s Eucharistií do kostela. Vypravte prosím děvčata za družičky (kvítky na sypání do průvodu budou k dispozici, stejně i několik košíčků).
   * Sváteční pohoštění na farním nádvoří v 10:30 pro všechny farníky i hosty.  
   * Doprovodný program od 11:30 (blahopřání, dechová hudba a překvapení...)
   * Srdečně jsou zváni všichni farníci a přátelé a přijďte prosím všichni pěšky... 
   * Prosba: Kdo byste chtěli napéct cukroví, nahlašte se prosím předem Vendule Zachovalové (aby ho nebylo moc ani málo).
   * Poděkování: Všem, kdo budete osloveni organizačním týmem s prosbou o pomoc s přípravou a úklidem.

»   V úterý v 17:30 bude mše svatá pro žáky 1.-5. třídjejich rodiče, na zakončení školního roku v náboženství. Po ní děti dostanou vysvědčení a odměnu za snahu a píli a následně je zveme na opékání k táboráku u Lotosu.

»   Ve čtvrtek v 19:00 bude mše svatá pro žáky 6.-9. tříd a středoškolské studenty, na zakončení školního roku v náboženství. Po ní je čeká grilování v podloubí.

»   V pátek bude mše svatá pro děti na zakončení školního roku. Před ní mají závěrečnou schůzku ministranti - bude vyhodnocení celoročního bodování, účast je proto velmi doporučená! Po mši svaté čeká děti i rodiče v podloubí popkornování a překvapení.

»   Dnes v 15:00 u nás vystoupí žáci akordeonového oddělení ZUŠ Blansko.

»   Poděkování všem, kdo jste se organizačně zapojili do páteční Noci kostelů!

»   Při sbírce na charitativní účely o minulé neděli se vybralo přes dvacettisíc korun. Za vaše dary děkujeme!

»   Fotografie ze slavnosti prvního svatého přijímání již mají rodiče k dispozici na farních stránkách. Děti obdrží jako dárek společnou fotku o slavnosti Božího Těla (19.6.).

»   Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v ve Hradci Králové.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska