Ohlášky 20. týdne - 6. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 21. 5. 2022 Sv. Polyeukt
17:55 Na poděkování za 80 let života a za Boží požehnání pro celou rodinu (M.Šavrňáková)
Neděle - 22. 5. 2022 6. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Svobodovu a Obručovu
8:45 Za naše farní společenství
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Pondělí - 23. 5. 2022 Sv. Syagrius
17:45 Za zemřelé:
Úterý - 24. 5. 2022 Sv. Manán a Donacián
Středa - 25. 5. 2022 Sv. Béďa Ctihodný
17:45 Za živou a † rodinu Žilkovu, Krieglerovu a Potůčkovu
Čtvrtek - 26. 5. 2022 Slavnost Nanebevstoupení Páně
17:45 Mše svatá
Pátek - 27. 5. 2022 Sv. Atanáš Bazzekuketta
17:45 Za rodinu Konštanských
Sobota - 28. 5. 2022 Sv. Heligona
17:55 Za dvoje rodiče, manžele Svobodovy a za duše v očistci
Neděle - 29. 5. 2022 7. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Müllerovu, dvoje rodiče a duše v očistci
8:45 Za naše farní společenství - první svaté přijímání dětí
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
Další informace - počítáno od neděle 22. 5. 2022

»   DNES po bohoslužbách proběhne u kostela misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl a následně pak i misijní farní kavárna.

»   Rodiče dětí, které chodí do dětského sboru, prosíme, aby se DNES po druhé mši svaté zastavili na chvíli ve zkušebně sboru na Staré faře na domluvu s vedoucími sboru ohledně ocenění hymny CSM, přípravy Kefasfestu apod.

»   Závěrečná příprava na první svaté přijímání bude v úterý v 17:00 v kostele - proběhne nácvik a poslední informace před slavností.

»   V pátek bude opět dětská mše svatá a před ní od 16:30 schůzka ministrantů, zkouška scholy a Sedmikrásek pro nejmenší.

»   V neděli se ve 14:00 koná na hřišti Orla fotbalový zápas ženatí - svobodní. Prosíme hráče, aby se zapisovali na stolku pod kůrem!

»   V neděli v 15:30 se koná v kostele závěrečná májová modlitba. Děti si mohou od 14:00 vyrobit desátkový růženec.

»   Dnešní sbírkou podpoří naše farnost pronásledované křesťany v rámci celostátní akce.

»   Prosíme rodiny a společenství, které jsou ochotny připravovat farní kavárny, aby si k pečení sešly na Lotosu. K dispozici jsou suroviny na "litý perník", který se bude péct pokaždé stejný, aby dostali šanci i ti, kteří to "neumějí". Jen polevu a zdobení si připravte sami. Případnou radu a instruktáž zajistíme. Propojte prosím přípravu kavárny s modlitbou za všechny, kterým takto posloužíte: pokaždé stejné, pokaždé s láskou. Děkujeme! Výjimku budou tvořit mimořádné kavárny (např. při prvním svatém přijímání, na Boží Tělo a podobně).

»   Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní setkání mládeže v ve Hradci Králové. Do konce května je sleva na poplatku!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska