Ohlášky 14. týdne - 2. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 10. 4. 2021 Sobota velikonoční
17:55 Za Boží a lidskou pomoc * Za stálou Boží přítomnost v naší rodině
Neděle - 11. 4. 2021 2. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti - příprava na první svaté přijímání a od 10:30 do 11:00 individ. sv. přijímání
Pondělí - 12. 4. 2021 Sv. Erkembodo
17:45 Za zemřelé: Františka Štrajtová, Zdenka Hlaváčková, Vlasta Žáčková, Hedvika Janů, Jindřich Kunc, Josef Prokop online
Úterý - 13. 4. 2021 Sv. Hermenegild
06:00 Velikonoční roráty: jen pro 40. a 50. níky - bez dětí
17:00 Náboženství pro žáky 1.tříd a předškolní - sraz u Lotosu, zakončení v kostele
18:00 Náboženství pro žáky 3.-5. tříd - sraz u Lotosu, zakončení v kostele
Středa - 14. 4. 2021 Sv. Pretextát a Prosdoka
17:45 Za rodiče Svěrákovy, dceru Jiřinu a duše v očistci online
Čtvrtek - 15. 4. 2021 Sv. Pausilyp
06:30 Velikonoční roráty: jen pro seniory
17:45 Eucharistická adorace
19:00 Bohoslužba pro žáky a studenty 2. stupně náboženství
Pátek - 16. 4. 2021 Sv. Bernadeta Soubirous
17:45 Za živou a † rodinu Vondálovu a Jakubů online
Sobota - 17. 4. 2021 Sv. Pantagát
11:00 Svatební obřad: Patrik Müller a Ludmila Krejčí z Blanska
17:55 Za † rodiče Svěrákovy a Ševčíkovy a duše v očistci * Za živou a † rodinu Sedlákovu, Matuškovu, Bradnovu a Vlčkovu
Neděle - 18. 4. 2021 3. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
Další informace - počítáno od neděle 11. 4. 2021

»   Poděkování všem, kdo jakkoli podporujete farnost!

»   Protipandemická opatření: noste prosím jednorázové roušky nebo respirátory. Možnost účasti na bohoslužbě zůstává podle dosavadních pravidel.

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální bohoslužbě (přijetí svatého přijímání). 

»   Příští neděli bychom během dopoledí návštěby kostela vykonali dobrovolnou sbírku na stavební úpravy Katolického domu. V tomto období, kdy je jeho činnost utlumená, se modernizují toalety. Děkujeme dobrovolným brigádníkům i všem, kdo KD podporujete!

»   Při této příležitosti patří poděkování vedení Kolpingovy rodiny Blansko a mnoha skautům za několikaměsíční úpravy sousedního Kolpingova domu!

»   V době velikonoční budou pokračovat velikonoční roráty. V úterky (6:00) pro "střední generaci", t.j. dospělé, kteří nemají malé a školní děti a nejsou ještě seniory - tedy odhadem 40.-50.níci. Pro seniory budou rezervovány "roráty" ve čtvrtek ráno (6:30). Sobotní večerní mše svatá je rezervovaná pro ty, co nemají doma internet. A rodiny s dětmi budeme i nadále zvávat na večerní a nedělní mše svaté

»   Po Velikonocích opět pokračují bohoslužby pro děti v rámci náboženství. V úterý v 17:00  je bohoslužba pro děti z 1. tříd a poprvé i pro předškolní! a v 18:00 pro školáky z 3.-5. tříd. Začátek vždy u Lotosu, zakončení v kostele. Ve čtvrtek v 19:00 je bohoslužba pro žáky a studenty 2. stupně.

»   Prosíme šikovného všestranného kutila, který by byl ochotný zkontrolovat všecky dopravní prostředky pro děti na farním dvoře. Promazat řetázky, dotáhnout sedátka a případně vyřadit neopravitelné... Ohlaste se u Otce Jiřího. Děkujeme! 

»   Velikonoční cesta už jen DNES! V různých výlohách v centru města jsou vystaveny předměty se vztahem ke křesťanským a lidovým tradicím Velikonoc. Začátek trasy s jejím přehledem je na Poduklí. Děkujeme naší pastorační asistentce za zorganizování! A vás všechny prosíme, přizvěte k této velikonoční vycházce i své známé.

»   V chýši u kostela jsou vystaveny symboly odkazující na tajemství a tradice Velikonoc a pozdrav od dětí naší farnosti.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Každou neděli najdete na našich stránkách Pozdrav od dětí i školáků (i studentů) naší farnosti s přáníčkem! A několik dní předem také Biblickou hodinu Otce Jiřího, jako přípravu na nedělní Boží slovo.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska