Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Ohlášky 20. týdne - 5. neděle velikonoční

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 18. 5. 2019 Sv. Tekusa a Eufrázie
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † rodiče a celou rodinu Zemanovu
Neděle - 19. 5. 2019 5. neděle velikonoční
7:00 Za † Františka Sysla - slouží Otec Tomáš Marada, novokněz z Brna
8:45 Za naše farní společenství - slouží Otec Tomáš Marada, novokněz z Brna
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Májová pobožnost - vede Mariánská družina
Pondělí - 20. 5. 2019 Sv. Talalaus
17:45 Za zemřelé: Marie Pospíšilová, Pavel Buš, Alois Doušek
Úterý - 21. 5. 2019 Sv. Heming
Středa - 22. 5. 2019 Sv. Julie
16:15 Senior centrum - bohoslužba slova
17:45 Za † manžela a požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek - 23. 5. 2019 Sv. Efeb
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 24. 5. 2019 Sv. Manán a Donacián - NOC KOSTELŮ
18:30! Za rodinu Musilovu a za dar víry
Sobota - 25. 5. 2019 Sv. Béďa Ctihodný
11:00 Svatební mše svatá: David Dvořáček z Petrovic a Pavla Hebelková z Blanska
13:00 Nemocnice - bohoslužba
17:55 Za † Marii Kuchaříkovu, Pavla Brázdu a rodiče Toufarovy
Neděle - 26. 5. 2019 6. neděle velikonoční
7:00 Za živou a † rodinu Vaňkovu a Klicperovu
8:45 Za naše farní společenství - křest přijme Amálie Pulcová, Edina Šebelová a Matyáš Forbelský
10:45 Olomučany - bohoslužba slova
14:30 Májová pobožnost - vedou tatínkové
Další informace - počítáno od neděle 19. 5. 2019

»  Velké poděkování všem, kdo jste i přes deštivé počasí pomáhali v týdnu na farním dvoře a zahradě! V sobotu se koná další akce na úpravách zahrady, před návštěvou pana kardinála.

»  V pondělí je po večerní mši svaté na Senior pointu porada farní rady a dalších organizátorů návštěvy pana kardinála.

»  V úterý je v Ostrově u Macochy setkání školáků z I.stupně základních škol našeho děkanátu, navštěvujících náboženství. Odjezd společným autobusem v 8:00 od Billy a nato od vlakového nádraží. Návrat opět autobusem kolem 15:00 hod. Podrobnosti přihlášení již obdrželi.

»  V pátek bude NOC KOSTELŮ. Z programu: od 15:00 workshopy pro děti na dvoře a prohlídka kostela a věže, od 16:00 vystoupí v kostele: ZŠ Salmova, ZUŠ Blansko a Martini band. V 18:30!! bude dětská mše svatá v kostele!), v 19:30 přehlídka kostelních předmětů, po 20:00 večer chval (se Schola charismatica Blansko) do 21:30, kdy bude zakončení akce požehnáním.

»  V pátek proto odpadnou pravidelné odpolední schůzky dětí a mládeže. Z týchž důvodů prosíme úklidovou skupinu o úklid kostela až v sobotu po večerní. Děkujeme!

»  Je zahájeno přihlašování na letní vodácko turistický týden v Rakousku, pod vedením outdoor klubu Kolpingovy rodiny Blansko.

»  Letňáky se budou letos konat na faře v Ujezdě u Brna ve dnech 19.-25.8. Přihlášení bude možné přes www farnosti. Děkujeme animátorům a prosíme i o modlitbu za ně a zdar akce.

»  Máte-li mezi příbuznými nebo přáteli dospělé zájemce o křest, můžete se ozvat Otci Jiřímu. Právě se tvoří skupinka katechumenů.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska