Missa chrismatis

Farnost Přidáno: 28. března 2024

Tato zpráva byla skryta 11. dubna 2024 a již není aktuální
V brněnské katedrále proběhla mše se svěcením olejů.

Na zelený čtvtek se každým rokem při dopolední mši svaté v katedrále světí oleje, které se pak celý další rok používají pro křty, svěcení, pomazání nemocných a další svátosti. Zároveň je to den, kdy se kneží z celé diecéze setkávají se svým biskupem a oslavují společně svátost kněžství, kterou Kristus při poslední večeři ustanovil. Na tuto mši se vydali kromě otce Jaroslava a obou jáhnů také někteří farníci a několik kluků zamířilo i ministrovat.