Děkanátní duchovní obnova pro spolupracovníky ve farnosti

Farnost Přidáno: 18. listopadu 2023

Tato zpráva byla skryta 25. listopadu 2023 a již není aktuální
Každý farník dává ze sebe samého to nejlepší, aby radostně hlásal evangelium. Aby bylo hlásání radostné a autentické, je nutné se na čas zastavit před Kristem, naslouchat Božímu slovu a obnovit své srdce. Duchovní obnovou pro spolupracovníky provede Mons. Václav Slouk.

Jeden citát říká: „Kdo umí lásku dávat a neumí si ji brát, bude mít ještě hodně těžkých chvil.“
Každý farník, který spolupracuje svojí službou na životě farnosti dává lásku druhým. Služeb je nespočet: úklid kostela, květinová výzdoba, služba při liturgii (lektor, kantor, varhaník, ministrant, schola, kostelník,...), modlitba růžence přede mší svatou, soukromá modlitba za farnost, atd. A podílí se na nich mnoho lidí. Dovolme si zastavit se a doplnit lásku, kterou chceme dávat dál, aby jsme v těžkých chvílích obstáli.
Duchovní obnova proběhne v čase 10:00 - 12:00 ve farním kostele, součástí je čas na občerstvení a společná modlitba.