Společně k Velikonocům

Farnost Přidáno: 9. března 2023

Tato zpráva byla skryta 31. března 2023 a již není aktuální

Celý svět dnes spěchá a zdá se, že v něm vládne naprostý  chaos, takže člověk často vůbec nechápe, co se vlastně děje. Cítíme, že si ve svém životě musíme udělat jasno a nastolit pořádek. K tomu je potřebujeme čas, v němž se můžeme nadechnout".

Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat na opravdové proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno nadechnout, urovnat všechny své zmatky, obnovit autentické vztahy, znovu navázat dialog s lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si odpočinout a tak dojít spásy. Nezvládli bychom to pouhou naší lidskou vůlí nebo rozumem, ale musíme v sobě najít ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil, musíme opustit své cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit se do dějin spásy.

(Citováno Zevini G.: Lectio Divina - Doba postní a velikonoční triduum)

 

K radostnému prožití doby postní žehná + o. Jaroslav