Společná modlitba

Farnost Přidáno: 1. července 2023

Tato zpráva byla skryta 6. srpna 2023 a již není aktuální

Koncem července mnozí mladí odlétají na předprogram SDM Lisabon 2023. Modleme se společně za mládež naší farnosti a celého světa, za přípravný a organizační tým, za papeže Františka:

 

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 
 
Panno Maria, která jsi vstalaa spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování, připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně, protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria, pomáhej nám, ať se nám tento Světový den mládeže
stane společnou oslavou Krista, kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání stane časem svědectví a sdílení, bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání, aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.
 
S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.