SDM Lisabon 2023 - finanční podpora mladých blanenského děkanátu

Farnost

Motto Světových dnů mládeže v Lisabonu je: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39)

V naší farnosti a celém blanenském děkanátu se připravuje několik mladých, kteří se také vydají na cestu, a to na cestu do Lisabonu. Náklady na cestu však nejsou nejmenší, cena se pohybuje kolem 22000,-Kč na osobu. Obracíme se tedy jménem mladých na vás, členy farní rodiny, s prosbou o pomoc. Finanční příspěvky můžete posílat přes fond PULS - odkaz zde. Získané finanční prostředky budou rozděleny mezi přihlášenou mládež blanenského děkanátu. Věříme, že díky velké rodině drobných dárců se podaří mladým v jejich cestě pomoci.

Přidáno: 9. ledna 2023