Děkanátní setkání spolupracovníků v pastoraci

Farnost

Tato zpráva byla skryta 8. října 2022 a již není aktuální

V sobotu 8. 10. 2022 v 9:00 zveme ke společnému setkání a naslouchání O. Pavlovi Kafkovi, generálnímu vikáři brněnské diecéze, který bude promlouvat na téma „Farnost včera, dnes a zítra“

Přidáno: 8. října 2022

Na toto setkání jsou srdečně zváni všichni, kdo se svojí službou ve farnosti spolupracují na jejím dobru. Služby ve farnosti jsou rozlišné (akolyté, kostelníci, květinářky, varhaníci, katecheti/ky, ...) ve svém obsahu, ale k jejich konání vede stejná motivace. Začínáme v 9:00 v Katolickém domě a končíme kolem 12:00 v kostele, kompletní program zde