A jak jinak než opět jinak

Farnost

Vše je od pondělí 3.5. zase na čas nějak jinak
(ale snad lépe :)
Přidáno: 27. dubna 2021

Bohoslužby jsou zařazeny mezi "pokojná shromáždění" ( z webu Vlády i Brněnského biskupství (www.biskupstvi.cz): 26. 4. 2021). Znamená to, že končí všechna omezení, až na následující, která zůstávají v platnosti:

Musí se:

Ochrana dýchacích cest (v kostele mít respirátor nebo chirurgickou roušku).

Rozestupy (mezi jednotlivci nebo rodinami 2 metry).

Desinfikovat ruce (u nás v předsíní a před svatým přijímáním).

Smí se:

Zpívat společným zpěvem.

Nezakazuje se:

Voda v kropenkách a pozdrav pokoje.

Vzhledem k těmto opatřením obnovujeme bohoslužby v kostele pro farnost. S tím, že:

V neděli budou tři mše svaté (a k nim připočítáme sobotní večerní): V neděli na 7:00 zveme pouze seniory a ostatní prosíme, aby se rovnoměrně rozptýlili na sobotní večerní (17:55) a nedělní v 8:45 a 10:30 hod.

Bohoslužby pro děti a mládež v úterky a čtvrtky budou pokračovat jako doposud.