Postní doba (už je tu)

Farnost

Křížové cesty v kostele budou v pondělí, ve středu a v pátek, vždy v 18:30 a v neděli v 17:45 (on line!). Křížové cesty v PO, ST, PÁ povede vždy jedno společenství, které se předem zapíše. V pátek prosíme o tuto službu úklidovou skupinu a až poté o úklid. Účast na předchozí mši svaté není z kapacitních důvodů možná. Ale před křížovou cestou nabízíme možnost přijetí sv. přijímání. Křížové cesty v NE povede dvojice pověřených lektorů. Přítomnost možná jen pro jejich nejbližší příbuzné.

Křížové cesty outdoor budete moci pak využívat po celou postní dobu. Jejich přehled je k dispozici na našich stránkách.

Postní roráty. V úterky a čtvrtky dostanou přednost v účastí na postních rorátech senioři! V případě velkého zájmu budeme v neděli dopoledne rozdávat v kostele místenky.

Na Velký pátek bude přístupná farní zahrada s přírodní křížovou cestou.

Na Bílou sobotu přes den bude přístupný kostel k uctění Božího hrobu.

Vše ostatní ještě bude upřesněno.

 

Přidáno: 16. ledna 2021