Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Červená středa 25.11.

Farnost

Tato zpráva byla skryta 24. 11. 2020 a již není aktuální

I když na první pohled se zdá, že hlavním a jediným problémem dnešních dní je COVID-19, existuje jich mnohem víc. Farnost svatého Martina se 25.11. připojuje k celosvětové akci „Červená středa“. V tento den si připomínáme, že i dnes jsou křesťané, pronásledovaní a zabíjení pro svou víru. Jen v roce 2019 jich bylo evidováno na 300 milionů. Mezi nimi je zadokumentovaných i několik tisíc vražd, často demonstrativních. Žijeme ve společnosti, která vzájemnou toleranci napříč náboženskými a kulturními rozdíly považuje za důležitou demokratickou hodnotu. A proto je "Červená středa" důležitým symbolem naší sounáležitoti s nespravedlivě pronásledovanými. Kostely budou nasvícen červeným světlem a u kostela svatého Martina bude pod křížkem založeno místo k zapálení svíček solidarity.

Přidáno: 9.11.2020