Seminář Život v Duchu - ZAHÁJENÍ SE PŘESOUVÁ!

Farnost

Tato zpráva byla skryta 31. října 2020 a již není aktuální

Zahájení se z důvodů Nouzového stavu přesouvá. Termín bude včas oznámen.

Srdečně zveme všechny křesťany narozené r. 2004 a dříve na seminář Život v Duchu.
"Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec i já ho budu milovat a dám se mu poznat." J 14,21
Autor semináře P. Ernst Sievers napsal: „Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den – v neděli i ve všední den – minimálně 15-20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této „chvíle ztišení“ daruje.“

Aby se mohl člověk připravit, začít vnímat „co Bůh daruje“, je třeba také čas. Seminář je tedy rozložen do deseti týdnů, kdy probíhá 1xtýdně setkání. Součástí každého setkání je společná modlitba, přednáška, sdílení ve skupinkách a adorace. Zároveň se účastník zavazuje denně strávit chvíli ztišení.

Vždy v neděli v 18:00 - 20:00 hod. v kostele sv. Martina v Blansku. Seminář povede: P. Petr Beneš. Původní termíny jsou: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12. a o sobotách: 31.10., 21.11. (čas bude upřesněn). Přihlášky je proto možné stále ještě odevzdávat.
Přidáno: 21. září 2020