Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Pokračující změny

Farnost

Pokračuje:

Příprava na biřmování bude pokračovat jinak.
Spolča 12+ a 14+ budou virtuální...
V Olomučanech pouze nedělní svaté přijímání.

Odkládá se:

Sedmikrásek pro nejmenší.
Výuka náboženství na základních školách (1. stupeň) i na Lotosu (2. stupeň).
KLAS pro seniory na Senior pointu se rovněž až do odvolání ruší.
V Olomučanech se do odvolání nebude konat nedělní bohoslužba.
Farní kavárny o nedělích se rovněž odkládají.
Dětská mše svatá se odkládá na neurčito.
Schůzka ministrantů v pátek odpadá z důvodu nemožnosti účasti na následující mši svaté.
Zkouška scholy  (v pátky i soboty) odpadá.
Zahájení semináře Obnovy v Duchu Svatém se rovněž odsunuje. Ještě se můžete tedy přihlásit (ještě to není stovka).

Pokud máte jakékoli příznaky jakéhokoli druhu chřipky (typu A, B, C, D, kočka přede) či nachlazení, tak zůstaňte prosím doma a o pomoc požádejte telefonicky! Tak jako si v době obrození zvykli lidé mít po ruce kapesník, tak se naučte nosit při sobě po kapsách a v kabelkách desinfekční mini-spreje a roušky do zásoby. Požehnané dny v pohodě přeje O.Jiří

Přidáno: 13.10.2020