Příprava na první svaté přijímání 2020

Farnost

Příprava je určena dětem od 2. třídy ZŠ. Přihlásit mohou rodiče i děti nepokřtěné... přípravu na křest zahrneme do přípravy na svaté přijímání. Přihlásit se mohou i starší nebo i dospělí, pokud ještě nikdy u svátosti smíření nebo svatého přijímání nebyli - s těmito se ale domluví příprava individuální. Příprava dětí pak bude probíhat vždy v pátek od 16:00 na Katolickém domě v malém sále. V 16:30 následuje další program: zkouška dětského sboru, schůzka ministrantů nebo tvořivá dílna. Závěr přípravy bude společně v 17:45 na dětské mši svaté. Součástí přípravy je i nabídka výletu do Bílé Vody u Javorníka na exkurzi do jediné pekárny hostií v ČR - termín bude upřesněn. Informace a přihláška.

Přidáno: 15.1.2020

Informace

Katolický dům - pozvánky (třeba na Šibřinky :) )

Katolický dům

Dětský karneval

Kolpingova rodina

Setkání katechetek a katechetů blanenského děkanátu

Farnost

Setkání pomáhajících v pastoraci farností blanenského děkanátu

Farnost

Pouť za svatým Martinem

Farnost

Pouť do Medžugorje

Farnost

Jarňáky 2020

Farnost

Spolčo 13+

Farnost

Výstava - kostel 880

Farnost

Modlitby chval v našem kostele

Farnost

Výstava k nedožitým 100. narozeninám kardinála Špidlíka

Farnost

Upozornění na exkomunikace

Farnost

Dopis Otce biskupa Vojtěcha mládeži - povolání ke kněžství

Farnost

Plášť a Pláštík

Farnost

Rozvrh nábožensví a kroužků pro rok 2019-2020

Farnost Dlouhodobá

Farní rada pro léta 2017-2022

Farnost Dlouhodobá

Charitní linka důvěry opět nonstop

Charita Dlouhodobá

Upozornění Městské policie Blansko...

Farnost Dlouhodobá

Právní prohlášení

Farnost Dlouhodobá

Dlouhodobé informace

Ohlédnutí za akcemi

Misijní putování do Olomučan - sobota 18.1.2020

22. ledna 2020
Děti z Misijního klubka se vypravily pěšky do Olomučan.


Tříkrálový koncert v Olomučanech

12. ledna 2020
Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech


Tři králové v kostele 6. 1. 2020

8. ledna 2020
Tři králové přinesli do kostela poselství o Narození Páně...


Stará garda

28. prosince 2019


Živý betlém 2019

25. prosince 2019
Tradiční Živý betlém 2019 na videožurnálu Blansko.

Více článků