Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Příprava na první svaté přijímání 2020

Farnost

Tato zpráva byla skryta 29. 2. 2020 a již není aktuální

Příprava je určena dětem od 2. třídy ZŠ. Přihlásit mohou rodiče i děti nepokřtěné... přípravu na křest zahrneme do přípravy na svaté přijímání. Přihlásit se mohou i starší nebo i dospělí, pokud ještě nikdy u svátosti smíření nebo svatého přijímání nebyli - s těmito se ale domluví příprava individuální. Příprava dětí pak bude probíhat vždy v pátek od 16:00 na Katolickém domě v malém sále. V 16:30 následuje další program: zkouška dětského sboru, schůzka ministrantů nebo tvořivá dílna. Závěr přípravy bude společně v 17:45 na dětské mši svaté. Součástí přípravy je i nabídka výletu do Bílé Vody u Javorníka na exkurzi do jediné pekárny hostií v ČR - termín bude upřesněn. Informace a přihláška.

Přidáno: 15.1.2020