Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Příprava na biřmování - termíny do Velikonoc

Farnost

Tato zpráva byla skryta 24. 1. 2020 a již není aktuální

Biřmovanci mají v období do Velikonoc tato pravidelná setkání: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2. (byť jsou jarní prázdniny), 6.3. (přednáška v rámci farní postní duchovní obnovy), 20.3. Od neděle 29.3. do pátku 3.4. každý večer modlitba za mládež (v kostele). Na Květný pátek (3.4.) pěšky do Sloupa na mši svatou v 7:00 (sraz v 4:00 u pařezu).

Zahájení přípravy v pátek je vždy na mši svaté (17:45) a pokračování na Lotosu (18:30).

Přidáno: 1.1.2020