Odpustky pro zemřelé

Farnost

Tato zpráva byla skryta 8. 11. 2019 a již není aktuální

Od 1.11. je možno získat Odpustky pro zemřelé. Tolikrát v dějinách profanovaný a odmítaný prvek víry má velký duchovní i psychologický význam i pro dnešní dobu! Odpustky jsou doplněním odpuštění. Zatímco odpuštění představuje navrácení čistého svědomí a obnovu lidskosti, odpustky zase znamenají pomoc s nápravou všech škod, křivd a zranění způsobených hříchy a špatným chovánm. Jsou tedy projevem vzájemného usmíření a pomoci s tímto usmířením. To je případ zemřelých, kteří sami již pro své usmíření s živými nemohou nic udělat, zatímco my ano a o dušičkovým týdnu jim je můžeme věnovat.

Podmínky pro toto gesto jsou čtyři:

  1. svátost smíření (pro dané období) představuje odpuštění vlastních hříchů,
  2. svaté přijímání (ten den) představuje sjednocení čistého srdce s Ježíšem,
  3. modlitba za Svatého Otce (ten den) představuje silnou solidaritu pomoci: sjednocení jednotlivce s církví, tedy s miliony dalších lidí dobré vůle a konečně
  4. prvek milosrdenství vůči zemřelým (návštěva hřbitova a jakákoli modlitba za zemřelé).

K získání odpustků pro zemřelé je stanovena doba od 1. do 8.listopadu.

Přidáno: 23.10.2019