Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Odpustky pro zemřelé

Farnost

Tato zpráva byla skryta 8. 11. 2019 a již není aktuální

Od 1.11. je možno získat Odpustky pro zemřelé. Tolikrát v dějinách profanovaný a odmítaný prvek víry má velký duchovní i psychologický význam i pro dnešní dobu! Odpustky jsou doplněním odpuštění. Zatímco odpuštění představuje navrácení čistého svědomí a obnovu lidskosti, odpustky zase znamenají pomoc s nápravou všech škod, křivd a zranění způsobených hříchy a špatným chovánm. Jsou tedy projevem vzájemného usmíření a pomoci s tímto usmířením. To je případ zemřelých, kteří sami již pro své usmíření s živými nemohou nic udělat, zatímco my ano a o dušičkovým týdnu jim je můžeme věnovat.

Podmínky pro toto gesto jsou čtyři:

  1. svátost smíření (pro dané období) představuje odpuštění vlastních hříchů,
  2. svaté přijímání (ten den) představuje sjednocení čistého srdce s Ježíšem,
  3. modlitba za Svatého Otce (ten den) představuje silnou solidaritu pomoci: sjednocení jednotlivce s církví, tedy s miliony dalších lidí dobré vůle a konečně
  4. prvek milosrdenství vůči zemřelým (návštěva hřbitova a jakákoli modlitba za zemřelé).

K získání odpustků pro zemřelé je stanovena doba od 1. do 8.listopadu.

Přidáno: 23.10.2019