Průzkum jeskyně Býčí skála

9.1.2011 Outdoorový klub KR Blansko:
V doprovodu zkušeného jeskyňáře jsme pronikli do vzdálených chodeb jeskyně Býčí skála.
Prohlédli jsme si místo pravěkého pohřbu i místo nálezu sošky býčka, podle kterého nese jeskyně své jméno. Brzy jsme dorazili k prvnímu sifonu. Je to snížené místo, kde je celá chodba v délce desítek metrů zcela zalitá vodou a běžně tudy mohou proplavat jen odvážní speleopotápěči jako náš průvodce. Potom jsme se dostali k prvním krasovým útvarům ve formě závojů. Na zpáteční cestě jsme ještě měli možnost prolézt úzkou a nízkou křivolakou jeskynní chodbou nazývanou „plazivka“. Bylo to tak zajímavé, že si ji někteří prolezli dokonce tam i zpět. Děkujeme jeskyňáři Mirkovi za zajímavý zážitek.

Zpět na fotografie roku 2011