Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Seznam galerií roku 2003

Původní varhany


fotografie starých varhan a jejich odborné demontáže
Současné varhany
fotografie nových varhan

Zpět na seznam roků