Vítání svatého Martina

Před svátkem sv. Martina ožívá celé město Blansko mnoha akcemi. Naše farnost jako první přivítá Martina na farní zahradě. K pěkné atmosféře přispívají hlavně děti, které sem doputují se svými lucernickami. Neděle je dnem Páně a proto je také kostel místem, kde nedělní oslavy začínají. Při děkovné hodové mši jsou přinášeny plody úrody s díky a prosbami. Po závěrečném požehnání vychází celý průvod do zámku, kde oslavy pokračují.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a oslavách patrona naší farnosti.